Nieuws

Minder dan 20 dagen voor de verkiezingen is de nood aan info hoog en leven er heel wat vragen.

De informatiecampagne ‘Maakt mijn stem het verschil?’ van de FOD Binnenlandse Zaken wil informeren over de verkiezingen en motiveren om op 9 juni te gaan stemmen. De campagne kwam tot stand in samenwerking met jongeren en ouderenorganisaties.

De thema’s die aan bod komen zijn onder andere waarom stemmen belangrijk is en voor welke verkiezingen je kan stemmen. Daarnaast bevat de campagne ook veel praktische informatie over hoe je kan stemmen of hoe je een volmacht geeft.

Op 18 december 2023 werd de campagne ‘Not funny - Niet om te lachen’ voorgesteld aan de pers. Het doel was om het publiek bewust te maken van het geweld tegen de hulpdiensten en om aan de brandweer en ambulanciers te tonen dat de bevolking hen steunt. De campagne vroeg mensen om hun voornaam op de - voor de gelegenheid gemaakte - digitale ‘Muur van Respect’ te schrijven. Dit teken van solidariteit met de brandweer en ambulanciers zorgde voor een krachtige boodschap van eenheid en respect. Na één maand campagne hebben meer dan 12 000 mensen de digitale muur ondertekend.

In het kader van het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie, heeft Binnenlandse Zaken een programma uitgewerkt met de hoofdlijnen en de prioriteiten voor de eerste helft van 2024.

De rode draad van dit programma is dat we willen bijdragen aan een open en veilig Europa, dat het welzijn en de veiligheid van alle Europeanen bevordert.

Eén van de prioriteiten is het versterken van de interne veiligheid, door samen te werken in de strijd tegen georganiseerde misdaad, terrorisme en druggerelateerd geweld.

Daarnaast zetten we in op de uitbreiding van het EU-mechanisme voor civiele bescherming. Hierdoor kunnen we solidair antwoorden bieden op incidenten, rampen en crisissen.

Op 29 december 2023 werd het “KB Quickwins Opleiding en FGA” (koninklijk besluit van 14 december 2023 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones en het koninklijk besluit van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten) gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

"Better together" is een ambitieus colloquium, georganiseerd door de FOD Binnenlandse Zaken op vrijdag 24 november, in aanwezigheid van mevrouw Nicole de Moor, staatssecretaris voor asiel en migratie.

Abonneren op News