Stafdirecties

Stafdirectie Personeel & Organisatie / Facility

Foto van Laurent Flamend

Laurent Flamend
Directeur

Secretariaat
Tel. : 02 488 15 02

Deze dienst coördineert het algemeen beheer van het personeel en wordt samengesteld door volgende directies:

  • Directie Planning en selectie
  • Directie Personeelsbeheer
  • Directie Competentieontwikkeling
  • Directie Juridische ondersteuning
  • Directie Organisatieontwikkeling
  • Directie Welzijn
  • Directie Passo
  • Afdeling Gebouwen- en Facilitair Beheer

Stafdirectie Begroting en Beheerscontrole

Foto van Philippe Moreau

Philippe Moreau
Directeur

Telefoon: 02 488 13 00

Interne ondersteuningsdienst

Foto van Philippe Rosseel

Philippe Rosseel
Adviseur-generaal

De interne ondersteuningsdienst is samengesteld uit volgende diensten:

Corporate cel

De corporate cel bereidt de uitvoering van de beheersovereenkomst door alle diensten van de FOD Binnenlandse Zaken voor. Ze staat ook in voor de coördinatie en de opvolging ervan.

Daarnaast zorgt zij voor een optimale toepassing van de beginselen van goed bestuur.

De cel geeft eveneens de aanzet tot een uniforme aanpak en verzorgt de opvolging van het risicobeheer, de interne beheersing, het bedrijfscontinuïteitsbeheer, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de persoonsgegevens, de integriteit en de deontologie, de diversiteit en de gendermainstreaming.

Cel informatieveiligheid

De Cel informatieveiligheid ressorteert rechtstreeks onder het gezag van de voorzitster van het directiecomité. Haar werkingsgebied doorkruist de FOD Binnenlandse Zaken.

De activiteiten van de cel bestaan in het continu adviseren, definiëren, ontwikkelen en verbeteren van het beleid, de processen en de standaarden van informatieveiligheid.

DPO

Interne dienst voor Bescherming op het werk