Nieuws

Op 18 december 2023 werd de campagne ‘Not funny - Niet om te lachen’ voorgesteld aan de pers. Het doel was om het publiek bewust te maken van het geweld tegen de hulpdiensten en om aan de brandweer en ambulanciers te tonen dat de bevolking hen steunt. De campagne vroeg mensen om hun voornaam op de - voor de gelegenheid gemaakte - digitale ‘Muur van Respect’ te schrijven. Dit teken van solidariteit met de brandweer en ambulanciers zorgde voor een krachtige boodschap van eenheid en respect. Na één maand campagne hebben meer dan 12 000 mensen de digitale muur ondertekend.

In het kader van het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie, heeft Binnenlandse Zaken een programma uitgewerkt met de hoofdlijnen en de prioriteiten voor de eerste helft van 2024.

De rode draad van dit programma is dat we willen bijdragen aan een open en veilig Europa, dat het welzijn en de veiligheid van alle Europeanen bevordert.

Eén van de prioriteiten is het versterken van de interne veiligheid, door samen te werken in de strijd tegen georganiseerde misdaad, terrorisme en druggerelateerd geweld.

Daarnaast zetten we in op de uitbreiding van het EU-mechanisme voor civiele bescherming. Hierdoor kunnen we solidair antwoorden bieden op incidenten, rampen en crisissen.

Op 29 december 2023 werd het “KB Quickwins Opleiding en FGA” (koninklijk besluit van 14 december 2023 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones en het koninklijk besluit van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten) gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

"Better together" is een ambitieus colloquium, georganiseerd door de FOD Binnenlandse Zaken op vrijdag 24 november, in aanwezigheid van mevrouw Nicole de Moor, staatssecretaris voor asiel en migratie.

Sinds 21 november 2023 is de Noodcentrale 112 Oost-Vlaanderen overgeschakeld op het bovenlokaal dispatchingsplatform. De Noodcentrale 112 van Oost-Vlaanderen migreerde naar het bovenlokaal dispatchingsplatform. De Noodcentrale 112 Oost-Vlaanderen is de laatste provincie die migreert naar dit nieuwe platform. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden: “ Dankzij de migratie naar het bovenlokaal dispatchingsplatform kan nu veel breder gewerkt worden dan louter provinciaal.

Onze FOD gelooft sterk in feedback als middel voor de voortdurende ontwikkeling van vaardigheden en prestaties.

In deze context hadden onze medewerkers gisteren het geluk om deel te nemen aan een originele trainingssessie georganiseerd door het bedrijf Klein Barnum: Welcome feedback!

Dit theatrale avontuur over het belang van constructieve feedback toonde ons de valkuilen, best practices en hoe feedback te ontvangen.

Zoals we voortdurend benadrukken, is de rol van operatoren of calltakers als eerste schakels in de hulpverleningsketen cruciaal! Zij kunnen echt het verschil maken. Er zijn momenteel ongeveer 750 operatoren of calltakers.

Sinds vandaag, 26 september, is de Noodcentrale 112 Vlaams-Brabant overgeschakeld op het bovenlokaal dispatchingsplatform. De Noodcentrale 112 van Vlaams-Brabant migreerde naar het bovenlokaal dispatchingsplatform. De Noodcentrale 112 Vlaams-Brabant is de voorlaatste provincie die zal migreren naar dit nieuwe platform. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden: “ Dankzij de migratie naar het bovenlokaal dispatchingsplatform kan nu veel breder gewerkt worden dan louter provinciaal.

14-daagse van de Veiligheid focust op preventie van schouwbranden Schouwbranden komen helaas nog steeds veel voor in ons land. Elk jaar worden er meer dan 3000 geregistreerd. De jaarlijkse brandpreventiecampagne die loopt van 14 tot en met 1 oktober 2023, focust daarom op dit thema. Annelies Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, duidt het belang van de campagne: “ Schouwbranden veroorzaken nog elk jaar heel wat schade en leed. Met deze campagne willen we de bevolking wijzen op de gevaren en praktische tips meegeven om het risico te verkleinen.

Geweldig nieuws! Tijdens de oefening ‘EU Modex New Wave’ die deze week in Polen plaatsvond in het kader van het EU-mechanisme voor Civiele Bescherming (UCPM), werd de module ‘Flood Rescue Using Boats’ van de Belgische Civiele Bescherming bekroond met een Europese certificatie.

Pagina's