Nieuws

Om de strijd aan te binden tegen de overstromingen die het gevolg zijn van de hevige regenval van de laatste dagen in verschillende regio's van het land, komt de Civiele Bescherming tussenbeide met haar pompmiddelen, een FRUB-team (Flood Rescue Using Boats) en voor de versterking van de dijken. Naar aanleiding van de overstromingen als gevolg van de hevige regenval van de afgelopen dagen is de provinciale noodplanningsfase in verschillende provincies in werking getreden.

Gebruik bij voorkeur het e-loket www.1722.be om wateroverlast te melden Hevige regenval zorgt sinds maandag voor wateroverlast voornamelijk in het oosten van ons land. Het noodnummer 1722 werd maandag geactiveerd en zal tot minstens vrijdag actief blijven. Voor storm- en waterschade waarvoor je bijstand van de brandweer nodig hebt, kan je een aanvraag indienen via het e-loket www.1722.be of 1722 bellen. Bel enkel 112 voor situaties die mogelijk levensbedreigend zijn.

Ook dit jaar nog zal de plechtigheid van de Nationale Feestdag op het Paleizenplein in Brussel een speciaal tintje krijgen. Om hulde te brengen aan al diegenen die sinds het begin van de pandemie het beste van zichzelf hebben gegeven, zal het militair en burgerlijk defilé aan hen opgedragen worden. De plechtigheid zal tevens opgeluisterd worden met artistieke optredens vanop vijf unieke locaties in België.

Het nummer 1722 wordt geactiveerd bij een code geel, oranje of rood van het KMI en er dus onweer, felle neerslag of storm verwacht wordt. Tijdens piekmomenten kan dat nummer echter overbevraagd zijn, waardoor er een wachtrij kan ontstaan.

Burgers die tijdens of na een storm of onweer bijstand nodig hebben van de brandweer voor stormschade of wateroverlast, kunnen vanaf nu het e-loket www.1722.be gebruiken. Het zal de efficiëntie van de dienstverlening verhogen, telefonische wachttijden vermijden en de noodcentrales bij noodweer ontlasten. Bij noodweer krijgen de noodcentrales 112 erg veel oproepen. Om die noodcentrales te ontlasten, kunnen burgers sinds augustus 2017 op het nummer 1722 terecht voor bijstand van de brandweer bij stormschade of wateroverlast.

In het kader van het regeerakkoord werd een extra begrotingsinjectie voorzien voor het asiel en migratiebeleid. De Ministerraad heeft het voorstel van onze staatssecretaris Sammy Mahdi, voor een aanzienlijke uitbreiding van het personeelsbestand van de Dienst vreemdelingenzaken, goedgekeurd. Deze versterking moet ons in staat stellen om de doorlooptijd van de verschillende procedures te versnellen, de beslissingen beter te motiveren en het aanklampend terugkeerbeleid van onze staatssecretaris uit te voeren.

Iedere eerste donderdag van de maand hebben burgemeesters, gouverneurs en het Nationaal Crisiscentrum de kans om BE-Alert te testen. Vandaag hebben verschillende gemeenten deelgenomen aan deze test. Vier gemeenten hebben de alarmeringstool getest op basis van aanwezigheid in een bepaalde zone.

Het COVID-certificaat moet reizen binnen de Europese Unie vanaf 1 juli 2021 opnieuw makkelijker maken.

Er bestaan 3 verschillende soorten certificaten:

  • Een vaccinatiecertificaat bewijst dat je vollediggevaccineerd bent tegen het COVID-19-virus.
  • Met een testcertificaat kan je bewijzen dat je een COVID-19-test onderging waarvan het resultaat negatief was.
  • Een herstelcertificaat toont aan dat je hersteld bent van COVID-19 na een eerdere positieve COVID-19-test.

De geldigheidsduur van het certificaat is afhankelijk van het type certificaat en van de specifieke regels in het EU-land waar je het wil gebruiken.

Meer info is te vinden op de website https://covidsafe.be/nl.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden richt een leercommissie met onafhankelijke experten op om de brand van 9 april in een appartementsgebouw in Opwijk te onderzoeken. Deze commissie zal conclusies en aanbevelingen formuleren voor zowel de brandveiligheids­voorschriften van gebouwen als voor het veilig tussenkomen van de brandweer. De overheidsopdracht voor het oprichten van de leercommissie wordt gelanceerd. Vrijdag 9 april 2021 heeft een zware brand in het centrum van Opwijk op zeer korte tijd elf dakappartementen in de as gelegd.

Op donderdag 12 maart kondigde de Nationale Veiligheidsraad de federale fase van het crisisbeheer af. Er werden verschillende maatregelen genomen om de verspreiding van het virus te beperken.  

Pagina's