Nieuws

De dienst Verkiezingen van de FOD Binnenlandse Zaken (AD Identiteit en Burgerzaken) ziet zijn voorstellen van wetswijzigingen goedgekeurd door het federaal parlement op donderdag 16 maart 2023.

Geen aparte pagina’s meer voor 112, Brandweer en Civiele Bescherming.

Zoals al eerder werd gecommuniceerd, neemt België via de Directie Brandweer (Algemene Directie Civiele Veiligheid) deel aan het Europese HyResponder project(1) . Dit project focust op het uitwerken van opleidingsmateriaal voor first responders, om hen aan te leren hoe zij moeten omgaan met voertuigen die worden aangedreven door waterstof.

De Internationale Vrouwendag, met als thema in 2023: "Voor een inclusieve digitale wereld: innovatie en technologie voor gendergelijkheid", blijft een actuele kwestie.

1 maart is de Internationale Dag van de Civiele Bescherming. Voor deze gelegenheid wil de Algemene Directie Civiele Veiligheid de vrijwilligers die deel uitmaken van de Civiele Bescherming, huldigen.
Vrijwilliger word je niet toevallig. Het is een ingesteldheid. Ongeacht de weg die elk van deze vrijwilligers naar de Civiele Bescherming heeft geleid, blijft het doel hetzelfde: dienstbaarheid aan de burger. Er zijn 158 vrijwilligers in Crisnée en 69 in Brasschaat. Generalisten of specialisten, ze geven allemaal hun tijd en energie om mensen in nood te helpen.

De commissie van deskundigen inzake crisisbeheer roept op tot de ontwikkeling van een risico- en weerbaarheidscultuur in België. "Dit wordt in nagenoeg geen enkele wettekst vermeld", aldus voorzitter ad interim Olivier Schmitz, die oproept tot de "ontwikkeling van een houding van samenwerking" en "netwerkbeheer met de steun van de burgers".

Eind vorige zomer benoemde minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden de gouverneur van de provincie Luxemburg tot voorzitter van deze commissie van deskundigen die tot taak heeft het crisisbeheer in België na de overstromingen van de zomer van 2021 te onderzoeken en een witboek op te stellen met aanbevelingen om het crisisbeheer te verbeteren. Dit witboek zal naar verwachting op 27 maart worden gepubliceerd. Het witboek zal 200 tot 220 aanbevelingen bevatten, verdeeld over verschillende thema's.

In 2024-2025 organiseert Campus Vesta samen met de Universiteit Antwerpen een postgraduaatsopleiding Adviseur Gevaarlijke Stoffen.

De app 112 BE bestaat binnenkort 6 jaar en is een belangrijke aanvullende manier om de noodcentrale te bereiken. Via de app krijgt de noodcentrale onmiddellijk je locatie te zien en kunnen ze je in geval van nood gemakkelijker terugvinden. Er zijn nog meer voordelen : Doven, slechthorenden en mensen met een spraakstoornis kunnen eenvoudig in de app 112 BE aangeven dat zij niet kunnen telefoneren. Zij kunnen dan via tekstberichten met de noodcentrale communiceren. Via de app kan je bepaalde medische info doorgeven, zoals hartproblemen, diabetes,… De operator beschikt dan al over deze...

De Algemene Directie Civiele Veiligheid herdenkt vandaag de treinramp in Buizingen. Onze gedachten gaan uit naar iedereen die, van dichtbij of veraf, 13 jaar geleden de ramp meemaakte.

Regelmatig zien we in de kranten een oproep voor operatoren voor de Noodcentrales 112. Hun werk is dankzij het programma de Noodcentrale ondertussen wel enigszins bekend, maar toch blijft het vaak onder de radar. Om hierover wat meer te weten te komen, hadden we een gesprek met Johann Falque, diensthoofd van de Noodcentrale 112 in Namen.

Pagina's