Nieuws


Het Europees Migratienetwerk (EMN) verschaft actuele, objectieve en betrouwbare informatie over asiel en migratie. Het EMN bestaat uit nationale contactpunten in elke Lidstaat, en wordt gecoördineerd door de Europese Commissie. Het Belgisch contactpunt van het EMN bestaat uit personeel van de Dienst Vreemdelingenzaken, het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen, het federaal migratiecentrum Myria, en het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers Fedasil.   

Kom naar de studiedag op 20 februari 2020 en ontdek de belangrijkste nieuwigheden van het Koninklijk Besluit van 22 mei 2019.

Door de gevolgen van de klimaatverandering zullen de hulpdiensten te maken krijgen met meer, langere en complexere interventies. Sneller inspelen op natuurrampen beperkt de impact ervan. Op 17 en 18 oktober 2019 zal het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) deelnemen aan de hackathon HACK4GOV en meebouwen aan een innovatief België, waar iedereen zich veilig voelt.

Wat te doen bij een nucleair ongeval? Het nationaal nucleair noodplan biedt een antwoord op deze vraag. Op dinsdag 15 oktober organiseerde het NCCN in samenwerking met Belgoprocess, het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC), de betrokken gouverneurs en de verschillende hulpdiensten een grootschalige oefening in het kader van het nucleair noodplan.

Op donderdag 3 oktober vond de nationale test van BE-Alert plaats. Meer dan 204 gemeenten namen deel aan de grootschalige test. Dankzij de test werden maar liefst 46.000 burgers aangemoedigd om hun adres te registreren of aan te passen.

Onze FOD Binnenlandse Zaken en de FOD Financiën presenteren op 17 en 18 oktober 2019 bij DigitYser in Brussel:

  • 1 hackathon,
  • 6 challenges,
  • 200 deelnemers,
  • 40 coaches,
  • 2 dagen vernieuwende oplossingen uitwerken.

Bekijk alvast in deze video wat Hack4Gov precies inhoudt.

 

Ga jij de uitdaging aan?

Tijdens de hackathon worden 6 uitdagingen naar voren geschoven, die wachten op een innovatieve oplossing. De challenges van onze FOD zijn de volgende:

Een overstroming die een wijk onder water zet, een stroompanne die het treinverkeer verstoort of een hittegolf die natuurbranden veroorzaakt: noodsituaties kunnen een enorme impact hebben op een gemeente, een regio of zelfs het hele land.

Op donderdag 3 oktober hebben 204 gemeenten de alarmeringstool BE-Alert getest. Er werden in totaal meer dan 417.640 SMS’en, 52.304 gesproken berichten en 123.783 mails verzonden. Het was de eerste maal dat de capaciteit van het alarmeringsplatform op een dergelijke grote schaal werd getest.

Pagina's