Nieuws

Het Overlegcomité heeft een reeks coronaregels op het vlak van sport, culturele evenementen en (hoger) onderwijs in lijn gebracht met alarmniveau 4.

De minister van Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing, Annelies Verlinden, heeft op 16 oktober een eerste bezoek gebracht aan het Nationaal Crisiscentrum

Het Overlegcomité heeft vandaag kennisgenomen van de zorgwekkende epidemiologische toestand, waarbij het volledige land zich sinds vandaag op basis van de COVID-19 barometer op alarmniveau 4 bevindt (zeer hoge alertheid).

De federale regering en de minister-presidenten van de deelstaten hebben zich vandaag gebogen over de epidemiologische situatie met betrekking tot COVID-19. Het Overlegcomité beoordeelt de situatie als bijzonder ernstig en heeft daarom beslist de maatregelen te verstrengen. Het Overlegcomité heeft ook een COVID-commissaris aangeduid.

Op 30 september namen 24 Europese landen deel aan het overleg van het Netwerk van directeuren-generaal van de Europese crisiscentra. Het netwerk roept op tot meer coördinatie en samenwerking tussen de crisiscentra én een gestroomlijndere communicatie met de bevolking over de Covid-19 maatregelen. Crisisdirecteuren wisselden informatie en ervaringen uit in het beheren van de COVID-19 pandemie en algemeen crisismanagement.

De FOD Binnenlandse Zaken begroet Annelies Verlinden als nieuwe minister van Binnenlandse Zaken en Sammy Mahdi als staatssecretaris voor Asiel en Migratie. Welkom!

 

Voor de 6de keer al lanceren het Centrum voor Cybersecurity België en de Cyber Security Coalition een sensibiliseringscampagne rond cyberveiligheid tijdens de European Cyber Security Month in oktober 2020.

Dit jaar ligt de klemtoon op het goed beveiligen van accounts en meer bepaald het aanmoedigen van de internetgebruiker om zijn accounts sterk te beveiligen door middel van tweestapsverificatie.

De meeste internetgebruikers beseffen dat een kort en eenvoudig wachtwoord niet veilig is. Toch worden zwakke wachtwoorden nog steeds gebruikt. 01234, azerty, password, een voornaam, een geboortedatum: het is maar een greep uit veel gebruikte maar te gemakkelijke wachtwoorden. Hoe korter en eenvoudiger een wachtwoord, hoe sneller het gekraakt kan worden.

Op donderdag 1 oktober hebben meer dan 90 gemeenten de alarmeringstool BE-Alert getest. Er werden in totaal meer dan 266.000 SMS’en, 32.000 gesproken berichten en 105.000 e-mails verzonden.

Meer dan 10 miljoen mails verstuurd via BE-Alert tijdens coronacrisis

Het NCCN is op zoek naar creatief talent! Heeft InDesign geen geheimen voor jou? Is creativiteit je tweede naam? Dan word jij misschien wel onze nieuwe collega!

Pagina's