Nieuws

De FOD Binnenlandse Zaken begroet Annelies Verlinden als nieuwe minister van Binnenlandse Zaken en Sammy Mahdi als staatssecretaris voor Asiel en Migratie. Welkom!

 

Voor de 6de keer al lanceren het Centrum voor Cybersecurity België en de Cyber Security Coalition een sensibiliseringscampagne rond cyberveiligheid tijdens de European Cyber Security Month in oktober 2020.

Dit jaar ligt de klemtoon op het goed beveiligen van accounts en meer bepaald het aanmoedigen van de internetgebruiker om zijn accounts sterk te beveiligen door middel van tweestapsverificatie.

De meeste internetgebruikers beseffen dat een kort en eenvoudig wachtwoord niet veilig is. Toch worden zwakke wachtwoorden nog steeds gebruikt. 01234, azerty, password, een voornaam, een geboortedatum: het is maar een greep uit veel gebruikte maar te gemakkelijke wachtwoorden. Hoe korter en eenvoudiger een wachtwoord, hoe sneller het gekraakt kan worden.

Op donderdag 1 oktober hebben meer dan 90 gemeenten de alarmeringstool BE-Alert getest. Er werden in totaal meer dan 266.000 SMS’en, 32.000 gesproken berichten en 105.000 e-mails verzonden.

Meer dan 10 miljoen mails verstuurd via BE-Alert tijdens coronacrisis

Het NCCN is op zoek naar creatief talent! Heeft InDesign geen geheimen voor jou? Is creativiteit je tweede naam? Dan word jij misschien wel onze nieuwe collega!

De Nationale Veiligheidsraad uitgebreid met de ministers-presidenten is samengekomen om zich te buigen over het werk van Celeval, aan wie gevraagd was een langetermijnvisie uit te werken voor risicobeheer.

De Nationale Veiligheidsraad uitgebreid met de ministers-presidenten is op donderdag 20 augustus samengekomen om de balans op te maken van de epidemiologische situatie en om te bepalen welke maatregelen moeten worden verlengd en welke maatregelen kunnen worden versoepeld.

Als u van plan bent naar België te reizen of naar België terug te keren na een verblijf in het buitenland, moet u:

Dit formulier moet ingevuld worden door:

  • iedereen die met het vliegtuig of per boot naar België reist, en
  • alle andere personen die naar België reizen, behalve:
    • wanneer ze minder dan 48 uur in België blijven,
    • ze naar België terugkeren na een verblijf in het buitenland van minder dan 48 uur.

Lees meer ...

De Nationale Veiligheidsraad uitgebreid met de ministers-presidenten is vandaag bijeengekomen gelet op de evolutie van de epidemiologische situatie, die zoals altijd permanent wordt opgevolgd.

Pagina's