Jobs

Algemeen directie Instellingen en Bevolking

Programmeur (A1) (m/v/x) voor AD Instellingen & Bevolking

Je analyseert bestaande programma's en ontwikkelt of integreert nieuwe programma's met als doel de kwaliteit van de organisatie en de werkprocedures  te verhogen en een goede dienstverlening te garanderen voor interne en externe gebruikers.
Dit uit zich onder meer in volgende taken : 

 • Samen met andere analisten en projectleiders werk je aan de functionele en organieke analyses. Je houdt bij deze analyses rekening met de behoeften van de gebruikers en de technische haalbaarheid.
 • Je verdeelt, controleert en volgt het werk op van de andere programmeurs, zowel op het vlak van kwaliteit als het naleven van de planning.
 • Je ontwikkelt, verbetert en past toepassingen aan waar nodig zodat de organisatie voldoet aan de behoeften van de gebruikers en andere omgevingsfactoren.
 • Aan de hand van verschillende testen die je uitvoert, sta je in voor het onderhoud en het debuggen van de verschillende toepassingen met het oog op de vastgelegde kwaliteitsnormen.
 • ...

Meer info: https://www.selor.be/nl/vacatures/job/ANG19017/Programmeur-A1-m-v-x-voor-AD-Instellingen-Bevolking

Expert (A1) ICT en Voice Over IP Telefonie (m/v/x)
 • Je bent verantwoordelijk voor het programmeren van de centrale voor nieuwe medewerkers.
 • Je helpt met het onderhoud van de telefonieapparatuur.
 • Je voert nieuwe functionaliteiten in op het bestaande systeem. 
 • Je helpt bij de vervanging van telecommunicatie infrastructuur
 • Je voert interventies uit bij personeel dat problemen ondervindt met het materiaal dat hun ter beschikking wordt gesteld. 
 • Je beantwoordt oproepen van gebruikers en analyseert hun verzoeken. In overleg met de andere leden van het team ontwikkel je het interventieplan
 • ...

Meer info: https://www.selor.be/nl/vacatures/job/ANG19026/Expert-A1-ICT-en-Voice-Over-IP-Telefonie-m-v-x-

Adviseur A3 ICT-toepassingen Coördinator (m/v/x) voor Algemene Directie Instellingen en Bevolking
 • Je leidt de ontwikkelingsteams.
 • Je organiseert, plant en volgt de activiteiten van ontwikkeling van efficiënte en geactualiseerde informaticatoepassingen op.
 • Je verdeelt de verantwoordelijkheden onder de medewerkers. 
 • Je werkt een planning uit voor het realiseren van de opdrachten.
 • Je vertegenwoordigt een goed presterende en goed geïntegreerde ploeg en brengt verslag uit over de prestaties van je ploeg.
 • Je begeleidt, ondersteunt en coacht medewerkers. Je zorgt voor feedback, vorming en het doorgeven van kennis.
 • ...

Meer info: https://www.selor.be/nl/vacatures/job/ANG19083

FOD Binnenlandse Zaken

Netwerk- en Veiligheidsanalist A2 (m/v/x) bij de Stafdienst ICT

Je zal terecht komen in het NOC SOC team, waar je zal instaan voor de IT-veiligheid van de gegevens en systemen van de FOD Binnenlandse Zaken, om zo bij te dragen aan de veilig van het land.

 • Je monitort het netwerk, de systemen en de toepassingen.
 • Je analyseert de incidenten en zorgt voor een snelle eerste oplossing en stelt verbeteringen voor.
 • Je escaleert indien nodig het incident naar andere diensten en dit in meerdere talen.
 • Je maakt deel uit van het ‘first response team’, het centraal coördinatiepunt voor cyberaanvallen en hebt een rol in het ‘blue team’.
 • ...

Meer info: https://www.selor.be/nl/vacatures/job/ANG19041/Netwerk-en-Veiligheidsanalist-A2-m-v-x-bij-de-Stafdienst-ICT

Veiligheidsexpert (m/v/x) voor de stafdienst ICT

Je zal terecht komen in het NOC SOC team, waar je zal instaan voor de IT-veiligheid van de gegevens en systemen van de FOD Binnenlandse Zaken, om zo bij te dragen aan de veilig van het land.

 • Je monitort het netwerk, de systemen en de toepassingen.
 • Je analyseert de incidenten en zorgt voor een snelle eerste oplossing en stelt verbeteringen voor.
 • Je escaleert indien nodig het incident naar andere diensten en dit in meerdere talen.
 • Je maakt deel uit van het ‘first response team’, het centraal coördinatiepunt voor cyberaanvallen en hebt een rol in het ‘blue team’.
 • ...

Meer info: https://www.selor.be/nl/vacatures/job/ANG19069/Veiligheidsexpert-m-v-x-voor-de-stafdienst-ICT

Systeemanalist A2 (m/v/x) voor de stafdienst ICT

Je zal terecht komen in de stafdienst ICT team, waar je zal instaan voor de IT-veiligheid van de gegevens en systemen van de FOD Binnenlandse Zaken, om zo bij te dragen aan de veilig van het land. De FOD Binnenlandse Zaken stelt hiervoor 2  functies beschikbaar voor Systeemanalisten:

Systeemanalist Infrastructuur:

 • Je bent verantwoordelijk voor de beschikbaarheid, de prestaties, de veiligheid en de stabiliteit van het technisch ICT-platform.
 • Je bepaalt binnen de vastgestelde budgetten en standaarden de architectuur van het systeempark
 • Je zorgt voor een goede monitoring en een snel herstel bij incidenten.
 • ...

Systeemanalist 24/7:

 • Je monitort de systemen en de toepassingen.
 • Je neemt back-ups en houdt logboeken bij.
 • Je verricht algemeen onderhoud op de systemen op momenten dat de gebruikers niet werken.
 • ...

Meer info. https://www.selor.be/nl/vacatures/job/ANG19043/Systeemanalist-A2-m-v-x-voor-de-stafdienst-ICT

 

Algemeen directie Vreemdelingenzaken

Monitor/Groepsbegeleider voor de gesloten centra RC127bis en CIM (niveau B)


Diploma: bachelor

Plaats: Repatriëringscentrum 127bis (Steenokkerzeel) – Centrum voor Illegalen (Merksplas)

Aanbod: statutair

Solliciteer tot en met 25/02/2019 via Selor!

Familiecoach voor de gesloten gezinswoningen van Dienst Vreemdelingenzaken (niveau A)


Diploma: master

Plaats: Repatriëringscentrum 127bis (Steenokkerzeel)

Aanbod: contract van onbepaalde duur

Solliciteer tot en met 25/02/2019 via Selor!

DIENST VREEMDELINGENZAKEN (DVZ)

DVZ beheert de migratiestromen in samenwerking met verschillende partners, zoals o.a. het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, politie, Justitie, enz.

DVZ past de wet toe van 15 december 1980 en het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 m.b.t. de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

De dienst behandelt de afgifte van visa, de verblijfskaarten van korte of lange duur. De dienst is ook verantwoordelijk voor de registratie van asielaanvragen in België.

DVZ stimuleert daarenboven de vrijwillige terugkeer en verzekert de verwijdering van personen in onrechtmatig verblijf.

Ongeveer 1000 personeelsleden werken voor de centrale diensten te Brussel en nog eens een 1000-tal personeelsleden zijn tewerkgesteld bij de gesloten centra te Brugge, Steenokkerzeel, Merksplas en Vottem.

De DVZ zal in de komende 2 jaar zo 'n 600 nieuwe medewerkers  aanwerven in kader van de opening van de nieuwe woonunits te Steenokkerzeel en bijkomende gesloten centra te Zandvliet, Holsbeek en Jumet!

De bevoegdheden van Dienst Vreemdelingenzaken

De functies binnen de gesloten centra in beeld

Selor

Cv-databank van Selor

Belangstelling voor een contractuele job bij de FOD Binnenlandse Zaken?

Geef dan uw cv in ‘Mijn Selor’, de cv-databank van Selor, het selectiebureau van de federale overheid. Voor de aanwerving van contractuele personeelsleden dienen alle Federale Overheidsdiensten te putten uit deze gecentraliseerde databank met kandidaturen. Veel succes!