Jobs

Nationaal Crisiscentrum

Jurist (m/v/x) (interne markt)

Je maakt deel uit van de Juridische Dienst of de Directie Kritieke Infrastructuren en Risicoanalyse van het Nationaal Crisiscentrum. (Voorlopig Bewindstraat 15, 1000 Brussel)

Voor de functie van jurist binnen de juridische dienst:

 • Je staat de directie van de juridische dienst bij en behadelt juridische dossiers binnen alle bevoegdheidsdomeinen van het Nationaal Crisiscentrum (openbare orde, bescherming van personen en goederen, crisisbeheer, noodplanning, alarmering, ...), waarvan de aanvraag uitgaat van verschillende actoren.
 • Je ondersteunt de pilootthema's van het Crisiscentrum, behalve als de aanvraag uitsluitend van jurdische aard is.

Het kan zowel om routinetaken als om projecten gaan, zoals bijvoorbeeld:

 • Je stelt wettelijke of reglementaire initiatieven voor en werkt de desbetreffende projecten uit.
 • Je bantwoordt de briefwisseling en parlementaire vragen.
 • Je volgt de werken die een impact hebben op de reglementering die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op de opdrachten van het Nationaal Crisiscentrum (Ministerraad, Parlementaire werkzaamheden, Staatsblad, ...) op en organiseert de verspreiding van desbetreffende informatie.
 • Je beheert de juridische documentatie van het Crisiscentrum.
 • ...

Meer info: https://www.selor.be/nl/vacatures/job/MNG20061/Jurist-m-v-x-voor-het-Nationaal-Crisiscentrum

Solliciteert tot en met 12 oktober 2020

Grafisch vormgever (m/v/x)

In onze informatiemaatschappij is het noodzakelijk om voor de communicatie van het Nationaal Crisiscentrum aangepaste grafische beelden te ontwerpen, in lijn met de evoluties op het gebied van technologie en communicatie, zodat de bevolking optimaal kan worden geïnformeerd, in het bijzonder in noodsituaties.

Als ontwikkelaar werk je mee aan het uitbouwen van een efficiënte, transparante, professionele en geüniformeerde huisstijl:

 • Je werkt creatieve voorstellen uit die beantwoorden aan de interne en externe communicatiestrategieën van het NCCN.
 • Je evalueert en helpt bij het verbeteren van de ontwerpen, toepassingen of teksten en zorgt ervoor dat zij beantwoorden aan de kwaliteitsnormen en de huisstijl van het NCCN.

Als technisch ondersteuner creëer je beelden voor verschillende media, werk je ze uit en bewerk je ze om de doeltreffendheid van de crisiscommunicatie te verhogen (website, banners, sociale media, brochures,..):

 • Je creëert lay-outs en beelden om de leesbaarheid van documenten en ontwerpen te verbeteren (interne of externe verslagen, informatiedossiers,...).
 • Je biedt technische en vormelijke ondersteuning en geeft adviezen inzake aantrekkelijkheid, gebruiksvriendelijkheid en normen.
 • Je blijft voortdurend up-to-date met de nieuwste grafische technieken en evoluties op visueel gebied, in het bijzonder op sociale media.

Als contactpersoon sta je in voor de opvolging van de contacten met interne en externe klanten, alsook met eventuele externe dienstverleners (communicatiebureaus, drukkerijen,...).

Meer info: https://www.selor.be/nl/vacatures/job/ANG20261

Solliciteren tot en met 12 oktober 2020

Algemene Directie Vreemdelingenzaken

Veiligheidsmedewerker (M/V/X) Startbaanovereenkomst (jongeren -26j.)

De grootste verantwoordelijkheid binnen de functie is het verzekeren van de veiligheid in de wachtzaal waar de registraties van de verzoekers om internationale bescherming plaatsvinden. Je zorgt voor een veilige omgeving in een serene sfeer zowel voor de bezoekers als voor jouw collega’s.

 

 • Je bent verantwoordelijk voor de bewaking en de veiligheid in de wachtzaal.
 • Je zorgt ervoor dat enkel de gemachtigde personen in het gebouw worden toegelaten (bijv. personeel, verzoekers om internationale bescherming, politie, tolken, …).
 • Je staat in voor het onthaal en de begeleiding van de verzoekers om internationale bescherming. Je fouilleert de personen en hun bagage en zorgt dat de binnenkomst ordelijk verloopt.
 • Je verstrekt inlichtingen aan de bezoekers en aan de verzoekers om internationale bescherming, om hen te oriënteren en te informeren.
 • ...

OPGELET: in een beurtrol met jouw andere collega’s zorg je voor de permanentie tot wanneer de wachtzaal leeg is.

Meer info op https://www.selor.be/nl/vacatures/job/CNG20166/Veiligheidsmedewerker-M-V-X-voor-Dienst-Vreemdelingenzaken-STARTBAANOVEREENKOMST

DIENST VREEMDELINGENZAKEN (DVZ)

DVZ beheert de migratiestromen in samenwerking met verschillende partners, zoals o.a. het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, politie, Justitie, enz.

DVZ past de wet toe van 15 december 1980 en het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 m.b.t. de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

De dienst behandelt de afgifte van visa, de verblijfskaarten van korte of lange duur. De dienst is ook verantwoordelijk voor de registratie van asielaanvragen in België.

DVZ stimuleert daarenboven de vrijwillige terugkeer en verzekert de verwijdering van personen in onrechtmatig verblijf.

Ongeveer 1000 personeelsleden werken voor de centrale diensten te Brussel en nog eens een 1000-tal personeelsleden zijn tewerkgesteld bij de gesloten centra te Brugge, Steenokkerzeel, Merksplas en Vottem.

De DVZ zal in de komende 2 jaar zo 'n 600 nieuwe medewerkers  aanwerven in kader van de opening van de nieuwe woonunits te Steenokkerzeel en bijkomende gesloten centra te Zandvliet, Holsbeek en Jumet!

De bevoegdheden van Dienst Vreemdelingenzaken

De functies binnen de gesloten centra in beeld

Noodoproepcentrales 112

Calltaker tweetalig (STARTBAANOVEREENKOMST -26j.) (m/v/x) voor noodcentrale (101) Brussel

☎️ Job Alert ! ☎️

Word jij onze nieuwe collega? Wij zijn op zoek naar:

Calltaker tweetalig Rosetta (-26j) (m/v/x) voor de noodcentrale (101) Brussel.

Solliciteren via Selor kan tot en met 19/10/2020

Lees hier meer: https://www.selor.be/nl/vacatures/job/cng20165

 

Selor

Cv-databank van Selor

Belangstelling voor een contractuele job bij de FOD Binnenlandse Zaken?

Geef dan uw cv in ‘Mijn Selor’, de cv-databank van Selor, het selectiebureau van de federale overheid. Voor de aanwerving van contractuele personeelsleden dienen alle Federale Overheidsdiensten te putten uit deze gecentraliseerde databank met kandidaturen. Veel succes!