Dienst Vreemdelingenzaken

Werk mee aan een beter asiel- en migratiebeleid

De Dienst Vreemdelingenzaken verzekert het beheer van de migratiestromen in samenwerking met verschillende partners.

De Dienst Vreemdelingenzaken neemt beslissingen over:

  • de toegang van vreemdelingen tot het grondgebied,
  • het verblijf,
  • de vestiging,
  • de verwijdering.

Bij de uitvoering van zijn opdrachten werkt de Dienst Vreemdelingenzaken samen met verschillende instanties en partners, zoals het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, de gemeenten, de politie, de diplomatieke posten, het parket, de Internationale Organisatie voor Migratie ... 

Freddy RoosemontContact