Herdenking van de brand in Beringen van 11 augustus 2019 (11 augustus 2020)

Veiligheid
Civiele Veiligheid

Op 11 augustus 2019, exact vandaag één jaar geleden, zijn tijdens een gebouwbrand aan de Koolmijnlaan in de stad Beringen twee brandweermannen Chris Medo en Benni Smulders om het leven gekomen en werd één brandweerman Arno Barzan zwaar gewond.

De Algemene Directie Civiele Veiligheid wil vandaag bij dit incident stilstaan en is dankbaar voor het vitale en risicovolle werk van alle brandweerlieden. Tegelijk betuigen we diep respect en medeleven aan de familieleden en de collega’s van de hulpverleningszone Zuid-West Limburg voor het verlies van hun strijdmakkers.

Op basis van de Return of Experience (RETEX) van deze brand zijn aanbevelingen geformuleerd die dienen om de bestaande interventieprocedures en opleidingen te optimaliseren, om zo te voorkomen dat een dergelijke tragedie zich opnieuw zou voordoen. Het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele veiligheid (KCCE) werkt momenteel in samenwerking met een communicatiebureau aan een film van een tiental minuten over deze aanbevelingen (RETEX BERINGEN 2019), die in januari 2020 gepubliceerd werden. Deze film zal binnenkort beschikbaar zijn op de website van de Algemene Directie Civiele Veiligheid en aan bod komen in toekomstige infosessies en opleidingen over het incident.