Nieuws

Welkom in

 

Blokkeer 19 en 20 december in je agenda!

Want dan ben ook jij welkom in Niveau S – waar we samen aan een veiligere wereld bouwen. Een wereld met de S van Safety, Security en Society.

De Dienst Vreemdelingenzaken verhuist van 26 oktober tot 3 december naar:

Pachecolaan 44

1000 Brussel

De telefoonnummers van de diensten veranderen niet.

Brussel, 22 oktober.De nationale actie inzake strijd tegen inbraken «1
dag niet» is terug voor de 5deeditie van 22 tot 28 oktober. Alle
preventiepartners - FOD Binnenlandse Zaken, federale politie, lokale politie,
gemeentelijke preventiedienst, buurtinformatienetwerken en privépartners
verenigen zich opdat zoveel mogelijk burgers voor deze problematiek
worden gesensibiliseerd. De gemeenten zullen dan ook overspoeld worden
met preventie-initiatieven: stands, infosessies met de
diefstalpreventieadviseur, wijkwandeling, operaties rozet, …

 

Op 17, 18 en 19 oktober vindt er achtereenvolgens een EU-top, een ASEM-top en een EU-ASEAN-top plaats. Staatshoofden en regeringsleiders uit meer dan 50 Europese en Aziatische landen komen tijdens deze drie dagen samen in Brussel.  

FOD Binnenlandse Zaken en Vias Institute organiseren voor de eerste keer groot evenement rond ondermijning van onze maatschappelijke structuren

Zoals elke eerste donderdag van de maand, vond er op donderdag 4 oktober een alarmeringstest plaats.

In noodsituaties zullen de nood- en interventiediensten en de overheden die instaan voor het crisisbeheer aanbevelingen geven aan de bevolking. Om te alarmeren en te informeren beschikken ze over verschillende kanalen.

Zoals elke eerste donderdag van de maand, zal er op donderdag 4 oktober een alarmeringstest plaatsvinden.

De Noordzee bruist van activiteiten: containerschepen, ferry’s, militaire oefengebieden, windmolenparken, zandbanken, pijpleidingen, zeiljachten en nog veel meer. De Kustwacht heeft de belangrijke taak om 24/7 te waken over de safety & security van onze zee. Zij zien toe op een goede samenwerking tussen de verschillende diensten die verantwoordelijk zijn voor verschillende activiteiten.

In maart lanceerde het Crisiscentrum, in samenwerking met de FOD Volksgezondheid, het FAGG, het FANC en het FAVV, de informatiecampagne 'Weet jij wat te doen bij een nucleair ongeval?'. Met deze campagne willen we de Belgische bevolking informeren over het nucleaire risico, de acties van de overheid en de juiste beschermingsmaatregelen. 

Pagina's