Natuurrampen

Neem steeds eerst contact op met uw verzekeraar!

1. Naar aanleiding van de regionalisering van het Federaal Rampenfonds, dient u contact op te nemen met de regionale Dienst Rampenschade van uw Gewest (Vlaanderen, Wallonië of Brussel-Hoofdstad) voor elke ramp die plaatsvond na 1 juli 2014 :

 

Vlaanderen:

Vlaamse Overheid

Departement Kanselarij en Bestuur - Vlaams Rampenfonds

Herman Teirlinckgebouw

Havenlaan 88 bus 20

1000 BRUSSEL

 

https://overheid.vlaanderen.be/rampenfonds

e-mail : rampenfonds [at] vlaanderen.be

contact : 02 553 50 10

 

Wallonië :

Service public de Wallonie

Service régional des Calamités

Avenue Gouverneur Bovesse 100

5100 JAMBES

 

https://pouvoirslocaux.wallonie.be

e-mail : calamites.pouvoirslocaux [at] spw.wallonie.be

contact : 081 32 32 00

 

Brussel-Hoofdstad :

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Plaatselijke Besturen

Directie Investeringen - Rampenschade

Kruidtuinlaan 20

1035 BRUSSEL

 

www.plaatselijkebesturen.irisnet.be/themas/regionale-steun/rampen

e-mail : rampen [at] gob.irisnet.be

contact : 02 800 32 51

 


2. Binnen de FOD Binnenlandse Zaken blijft de Federale dienst Rampenschade bevoegd voor de behandeling van de dossiers van de rampen die plaatsvonden vóór  1 juli 2014:

 

FOD Binnenlandse Zaken

Algemene Directie Civiele Veiligheid

Federale dienst Rampenschade

Leuvenseweg 1

1000 BRUSSEL

 

e-mail : rampen [at] ibz.fgov.be

contact : 02 500 20 83

 

Bezoek uitsluitend op afspraak 
 


 

De Federale dienst Rampenschade behandelt eveneens de dossiers inzake herstelling van de oorlogsschade (Eerste en Tweede wereldoorlog) veroorzaakt aan private en openbare goederen, b.v. : ontploffing van allerhande munitie tijdens werkzaamheden, aardverschuivingen,…

 

Er is enkel een financiële tussenkomst voorzien in geval van rechtstreekse en zekere materiele schade na interventie van:

 1. de lokale Politie en
 2. de DOVO (Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen).

 

Er is geen financiële tussenkomst voor preventieve werkzaamheden (b.v. : bodemsanering met het oog op de verkoop van een stuk grond of om te bouwen op een stuk grond).

 

De aanvraag tot tussenkomst moet naar de Federale dienst Rampenschade gestuurd worden binnen de 6 maanden na het incident. Uw verzekeringsmaatschappij moet haar tussenkomst specificeren of haar weigering tot tussenkomst rechtvaardigen.

 


 

Voor de raadpleging van oude dossiers “Rampenschade”, “Oorlogsschade” of “Congoschade”, dient u contact op te nemen met het Algemeen Rijksarchief, afdeling 5 “Hedendaagse Archieven”:

 

Ruysbroekstraat 2-6, 1000 Brussel (contact: 02 513 76 80)

Hopstraat 28, 1000 Brussel (contact: 02 274 15 00)

                     


Varia (uitsluitend ter herinnering) :

Laatste federale erkende rampen

 1. Overvloedige regenval van 12 juin 2012 : uitbreiding van de ramp met de gemeente Zwijndrecht (provincie Antwerpen)
 2. Windhoos en rukwinden van 27 en 28 juli 2013 in de provincies Luxemburg, Namen en Vlaams-Brabant
 3. Overvloedige regenval van 27 en 28 juli 2013 in de provincies Antwerpen, Luxemburg, Namen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant
 4. Windhoos en rukwinden van 5 augustus 2013 in de provincie Antwerpen
 5. Overvloedige regenval van 10 oktober 2013 in de provincie West-Vlaanderen
 6. Windhoos en rukwinden van 20 oktober 2013 in de provincie West-Vlaanderen
 7. Windhoos en rukwinden van 8 november 2013 in de provincie Antwerpen
 8. Windhoos en rukwinden van 3 januari 2014 in de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen
 9. Windhoos en rukwinden van 25 januari 2014 in de provincies Oost- en West-Vlaanderen
 10. Hagel van 7, 8, 9 juni 2014 in de provincies Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Luik, Luxemburg, Namen, Administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad
 11. Overvloedige regenval van 7, 8, 9 juni 2014 in de provincies Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Luik, Luxemburg en Namen
 12. Windhoos en rukwinden van 7, 8 en 9 juni 2014 in de provincie Luik