Safety & Security: de twee gezichten van eenzelfde veiligheid (23 mei 2019)

Veiligheid
Noodplanning

Risico's op crisissen, dagelijkse manifestaties tegen natuurrampen, evenementen om de te informeren bevolking te beschermen, cyberincidenten bij terroristische dreigingen, ... Het Crisiscentrum heeft een centrale en neutrale rol voor een globale en gezamenlijke benadering van de veiligheid.

Sinds zijn oprichting heeft het Crisiscentrum als bijzonder kenmerk dat het de veiligheid altijd op een globale manier benadert, om een incident van openbare orde (security), een technologische/natuurramp (safety), of zelfs een hybride situatie security en safety te beheren.

Het Crisiscentrum kan niet op een efficiënte manier zorgen voor ieders veiligheid zonder een gelijksoortig engagement van zijn partners. Omdat die partners dagelijks in belangrijke mate betrokken zijn, draagt elk van hen bij tot een versterking van de weerbaarheid van onze maatschappij, onze organisaties en onze medeburgers. Deze constructieve samenwerking is al enkele jaren een feit, zowel voor de aanpak van diverse evenementen, de noodplanning als voor de aanpak van noodsituaties.

Het Crisiscentrum is zich bewust van het belang van de begrippen collegialiteit, wederzijdse hulp en synergie en stelt daarom altijd zijn infrastructuur, personeel en know-how ter beschikking van de diensten die gemeenschappelijke doelstellingen hebben. Voor elk expertisedomein binnen het Crisiscentrum, is er contact met de (inter)nationale gesprekspartners van alle bestuursniveaus en van alle activiteitendomeinen die te maken hebben met veiligheid in de ruime zin van het woord (safety & security).

Om doeltreffend met een crisis om te gaan, is de rol van facilitator een geheel van door alle medewerkers van het Crisiscentrum dagelijks uit te voeren werkzaamheden, waarop de lokale actoren, de hulp- en interventiediensten en de inlichtingendiensten zich kunnen beroepen om hun eigen opdrachten te vervullen.

Om nog beter tegemoet te kunnen komen aan de behoeften van safety en security, heeft het Crisiscentrum in 2018 de risicocyclus structureel geïntegreerd in zijn interne werking. Ten aanzien van de gebeurtenissen, incidenten en crisissen is de centrale, neutrale en gezamenlijke rol van het Crisiscentrum wel degelijk een noodzaak om samen voor ieders veiligheid te zorgen.

Om de dagelijkse opdrachten en activiteiten van het Crisiscentrum beter te begrijpen, kun je ons Activiteitenverslag 2018(externe link) raadplegen of ons volgen op onze sociale media (Facebook(externe link)Twitter(externe link)Linkedin(externe link)).