Internationale samenwerking: Directeurs van de Europese crisiscentra komen samen in het kader van de BENELUX-samenwerking (02 mei 2019)

Veiligheid
Crisisbeheer

In 2006 ondertekenden de Belgische, Nederlandse en Luxemburgse Ministers van Binnenlandse Zaken een Memorandum van akkoord. Deze Benelux-samenwerking op het vlak van crisisbeheer heeft als doel de veiligheid van de inwoners te verhogen.

Op donderdag 2 mei 2019 hebben de directeurs-generaal van de crisiscentra van de Benelux hun collega-directeurs-generaal van tien andere Europese Crisiscentra uitgenodigd:  Duitsland, Oostenrijk, Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Finland, Frankrijk, Italië, IJsland, Noorwegen en Zweden. De directeur-generaal van het Belgische crisiscentrum, Bart Raeymaekers, nam het initiatief voor deze internationale bijeenkomst. Hij wil de samenwerking die binnen de Benelux al bestaat, uitbreiden naar een netwerk van Europese crisiscentra.

Het doel van deze eerste ontmoeting is om een uitwisselings- en expertisenetwerk tot stand te brengen voor een efficiënt beheer van noodsituaties die in meerdere Europese landen een impact zouden hebben.  Naast een gedetailleerde presentatie van de organisatie en van de desbetreffende nationale procedures en strategieën over crisisbeheer, was het hoofdthema van de dag de aanpak van hybride dreigingen, de uitdagingen en ervaringen van elk land op dit vlak. 

Tegelijkertijd hielden de crisiscommunicatoren hun jaarlijkse ontmoeting. Tijdens dit overleg werden onder andere projecten in het kader van de weerbaarheid van de bevolking (communicatie rond risico's en ervaringen, alarmering van de bevolking, ...) en  actuele topics (zoals verspreiding van misleidende informatie en cyberveiligheid in het kader van de Europese verkiezingen) besproken.

Na deze internationale  besprekingen zullen de gezamenlijke uitdagingen en thema’s worden bepaald. Op deze manier zullen de crisiscentra nationale en coherente oplossingen op grensoverschrijdend niveau kunnen voorstellen en kan het internationaal netwerk verder ontwikkelen waardoor het gemakkelijk kan geactiveerd worden bij internationale crisissen.