Europees PNR-overleg : vooruitgang boeken onder het Belgische voorzitterschap van het NCCN (05 december 2019)

Veiligheid

Op 2 en 3 december vond de tweede informele Europese werkgroep Passenger Name Record (PNR) plaats in Brussel. Sinds september 2019 is België voorzitter van deze werkgroep. Aan het overleg namen een 100-tal experten deel van 28 lidstaten, de Europese Commissie, Frontex, Europol en meerdere partnerstaten, dit leverde concrete vooruitgang voor een versterkte internationale samenwerking. Alle partners streven naar een gemeenschappelijk doel: de strijd voeren tegen georganiseerde criminaliteit en terrorisme zodat we samen kunnen waken over de veiligheid van de Europese burgers.

Met BelPIU, België als voorbeeld

De Belgian Passenger Information Unit (BelPIU) is een directie binnen het Nationaal Crisiscentrum dat instaat voor het verzamelen, opslaan en verwerken van passagiersgegevens in het kader van de strijd tegen terrorisme en ernstige criminaliteit. Op de directie BelPIU werken vier diensten op een zeer intensieve manier samen: de federale politie; de Veiligheid van de Staat; de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid; de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen.

Deze unieke samenstelling is onze kracht en heeft ons reeds in staat gesteld om in minder dan twee jaar spectaculaire resultaten voor te leggen. Het verzamelen van data en de analyse van de gegevens van internationale passagiers in het kader van de strijd tegen zware criminaliteit en terrorisme, is dan ook hun primaire opdracht.

Informele werkgroep 2019, de versterking van de internationale samenwerking

Het overleg stond volledig in het teken van internationale samenwerking, de volgende onderwerpen werden besproken:

  • Het opstellen van uniforme operationele richtlijnen op Europees niveau;
  • Het uitwisselen van best practices tussen de staten over opsporingstechnieken van verdacht reisgedrag;
  • Het uitwisselen van de nationale Passenger Information Units zodat er internationaal efficiënter kan gewerkt worden.

De opsporingstechnieken van verdacht reisgedrag werden besproken tijdens het overleg onder Belgisch voorzitterschap in oktober.

Na twee intensieve dagen hoopt het NCCN dat ze deze koers kan aanhouden om de internationale en multidisciplinaire samenwerking in deze complexe en cruciale materie verder te ontwikkelen.