EU-Richtlijn PNR: Nationaal Crisiscentrum analyseert arrest van Grondwettelijk Hof (18 oktober 2019)

Veiligheid

Donderdag 17 oktober publiceerde het Grondwettelijk Hof een arrest, naar aanleiding van een vraag van de Liga der Mensenrechten, met betrekking tot de interpretatie van de EU-richtlijn PNR en de omzetting ervan in de nationale wetgeving. Deze EU-richtlijn verplicht vervoerders en reisoperatoren om de passagiersgegevens van internationale reisbewegingen mee te delen aan de nationale overheden en verplicht lidstaten een Passagiers Informatie Eenheid op te zetten. In België staat de dienst BelPIU van het Nationaal Crisiscentrum in voor het analyseren en verwerken van deze passagiersgegevens in het kader van de strijd tegen terrorisme en ernstige criminaliteit.

In het arrest (135/2019) bevestigt het Grondwettelijk Hof onder andere dat de oprichting van de passagiersgegevensbank en  het beheer ervan door deze BelPIU volstrekt in lijn is met de Grondwet. Daarnaast stelt het Grondwettelijk Hof tien prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie in verband met de conformiteit van de EU PNR Richtlijn (2016) met enerzijds de EU API Richtlijn (2004) en anderzijds met andere EU reglementering anderzijds.

Het Nationaal Crisiscentrum heeft kennis genomen van dit arrest en zal uiteraard zeer coöperatief meewerken met het Europees Hof van Justitie om de nodige uitklaringen te voorzien in de loop van de Europese procedure die opgestart wordt.

Het arrest van het Grondwettelijk hof heeft geen enkele invloed op de werking van de dienst BeLPIU.

Meer informatie over de werking van BelPiu