Erwin Hertens nieuwe directeur-generaal a.i. van de Civiele Veiligheid (16 februari2021)

Veiligheid
Civiele Veiligheid

Sinds 15 februari 2021 is Erwin Hertens de nieuwe directeur-generaal a.i. van de algemene directie Civiele Veiligheid.

Erwin Hertens werkt al enige tijd voor de algemene directie Civiele Veiligheid. Op 2 juli 2012 is hij in dienst getreden als directeur 112, waar hij onder andere de federalisering van de noodcentrales 112 heeft begeleid, het keuzemenu heeft ingevoerd voor de noodoproepen 112/101 en een traject voor een bovenprovinciale werking van deze noodcentrales heeft uitgetekend. Tijdens de hervorming van de Civiele Veiligheid heeft hij op een bepaald moment ook de taak van humanresourcesdirecteur van de algemene directie Civiele Veiligheid opgenomen.

Over zijn nieuwe functie: “Het is een opdracht die ik met volle goesting opneem. Ik ben mij bewust van de uitdagingen die in het verschiet liggen, maar ik weet dat ik zal kunnen rekenen op een fantastische equipe. Ik ga deze equipe maximaal ondersteunen zodat we samen kunnen realiseren wat van ons verwacht wordt.”

Erwin Hertens werkt al 30 jaar voor de FOD Binnenlandse Zaken, ook binnen andere departementen. Zo heeft hij bijvoorbeeld meegewerkt aan de eerste informatiseringsgolf van de politie (het Politie Informatica Project) en heeft hij bijgedragen aan de organisatie van de Europese en regionale verkiezingen in 2009 en de vervroegde federale verkiezingen in 2010. Ook heeft hij de ontwikkeling van een nieuw elektronisch stemsysteem begeleid, dat al bij verschillende verkiezingen werd ingezet.

Overzicht curriculum vitae:

  • 1980-1985: opleiding rechten, afgestudeerd in 1985
  • 1985-1986: verplichte legerdienst
  • 1986-1989: advocaat aan de balie (eerst in Mechelen en nadien in Brussel)
  • 1989-1990: stage bij het ministerie van Verkeerswezen
  • 1991-…    : federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken
  • 1991-2000: algemene directie van de Algemene Rijkspolitie
  • 2000-2008: federale diensten van de gouverneur van Vlaams-Brabant