Een digitaal en innoverend Crisiscentrum (14 november 2018)

Veiligheid
Crisisbeheer

Op weg naar Niveau S. Samen voor een veiliger leven.

In onze dagelijkse werking of tijdens crisissituaties, het digitaal tijdperk is een realiteit.  Het Crisiscentrum gebruikt nieuwe technologieën om zijn opdrachten uit te voeren en bereidt zich voor op de innovaties van morgen om zijn acties te versterken. Stap mee in Niveau S om samen te leren, uit te wisselen en mee te bouwen aan wat morgen een antwoord zou kunnen zijn op de noodzaak van een zo efficiënt mogelijk crisisbeheer. 

Digitale technologieën zorgen vandaag al voor een sterker crisisbeheer

In een evoluerende maatschappij moet de noodplanning en het crisisbeheer zich aanpassen aan deze realiteit. Globalisering van het risicobeheer, toenemend technologisch karakter, noodsituaties die zich sneller ontwikkelen en een grotere impact hebben, ... Wegens de techniciteit en de complexiteit van het crisisbeheer, moeten we op transversale wijze kunnen reageren op risico's en crisissen. Een synergie tussen alle veiligheidsactoren is essentieel, zowel in de noodplanning , het crisisbeheer en de crisiscommunicatie, maar ook dagelijks voor het beheer van de grote evenementen.  

Het Crisiscentrum uit de technologieën van vandaag tools om zowel zijn interne werking (new way of working) als de relaties met zijn partners te verbeteren. De digitalisering van documenten en processen zorgt voor het rationaliseren en vergemakkelijken van de werking van het Crisiscentrum door de uitwisseling, de overdraagbaarheid en de samenwerking zowel intern als extern te versterken.

ICMS: Veiligheidsportaal 

Aangezien de informatie-uitwisseling centraal staat in onze opdrachten heeft het Crisiscentrum in 2017 het ICMS-platform («Incident & Crisis Management System») gelanceerd. Dit platform is het resultaat van het werk van vertegenwoordigers van alle disciplines en overheden, actoren van het crisisbeheer, en maakt een optimale uitwisseling mogelijk van operationele en strategische informatie tijdens noodsituaties of bij de follow-up van grote evenementen (manifestaties, festivals, internationale toppen, ...)

ICMS bestaat uit een aantal modules (logbooks, cartografieën, databanken) die zorgen voor een betere samenwerking en een informatie-uitwisseling tussen actoren van het crisisbeheer, tijdens de noodplanning,  noodsituaties en om achteraf evaluaties uit te voeren. 

Sinds de lancering van ICMS 18 maanden geleden zijn er via het platform1.800 incidenten of evenementen opgevolgd, 27.730 contactgegevens zijn opgenomen in de gemeenschappelijke database en 867 noodplannen zijn gedigitaliseerd en gedeeld.

GeoTool: de netwerk-verbonden dynamische cartografie

Het Crisiscentrum heeft in samenwerking met het Nationaal Geografisch Instituut (NGI) en Astrid de GeoTool ontwikkeld. Deze nieuwe technologische tool maakt het mogelijk om tijdens internationale politieke bijeenkomsten in ons land, een rechtstreekse cartografische follow-up te verzekeren van de verplaatsingen van de VIP's. Deze innovatie is met succes voor de eerste keer getest tijdens de NAVO-top van juli 2018.

Deze tool is een enorme meerwaarde voor de veiligheidsdiensten tijdens dergelijke bijzondere evenementen, de eerste stappen voor een vervolg op deze GeoTool zijn dan ook al ingezet.

Door de belangstelling voor en het vernieuwende karakter van deze technologie, is de GeoTool genomineerd voor de «Agoria e-Gov Awards 2018». De uitreiking van deze award vindt plaats op op 6 december.

BE-Alert: de technologische alarmering voor iedereen 

BE-Alert, officieel gelanceerd in juni 2017, is een alarmeringssysteem dat de overheden de mogelijkheid biedt om een alarmeringsboodschap te verspreiden in noodsituaties.

BE-ALERT is een systeem dat op nationaal niveau is ontwikkeld voor alle veiligheidsactoren. De lokale overheden kunnen BE-Alert inzetten voor de alarmering van de bevolking tijdens noodsituaties.  BE-ALERT maakt het mogelijk om een alarmeringsbericht te versturen via verschillende kanalen: SMS, gesproken bericht naar vaste of mobiele telefoon, mail of rechtstreeks via de sociale media. 

Na anderhalf jaar van werking bevat de nationale database meer dan 486.000 contactgegevens van burgers en BE-Alert wordt maandelijks gebruikt bij echte noodsituaties.  

Door zijn innoverend en operationeel karakter heeft deze technologische tool de aandacht getrokken van talrijke buurlanden.  Voor het Crisiscentrum is dit nog maar een begin.  BE-ALERT is een evolutief platform: andere digitale kanalen zullen worden geïntegreerd om de alarmering van de bevolking te blijven versterken.

Met het niveau S bouwen wij samen aan de veiligheid van morgen.

Niveau S(externe link) met de S van «Security» en «Safety», maar ook van «Society». In het kader van het Niveau S zien de overheden, de burgers en de technologie samen toe op de veiligheid en de rust.  Het Niveau S staat voor de komst van een nieuwe veiligheidscultuur. Samen voor een veiliger leven.

De begrippen van «Security» «Safety» en «Society» staan dagelijks centraal in de acties van het Crisiscentrum.  Het is dus volstrekt logisch dat het Crisiscentrum ten volle zal bijdragen aan dit uitzonderlijk evenement dat samen met het VIAS Institute en de FOD Binnenlandse Zaken wordt georganiseerd.

Dit congres en de workshops(externe link) zijn gratis toegankelijk voor iedereen.  Indien u ons wil ontmoeten en uw ideëen wil delen met medewerkers van het Crisiscentrum, aarzel dan niet om mee in te stappen in Niveau S, meer bepaald in één van de twee workshops die het Crisiscentrum gaat organiseren:  wij zullen het hebben over veerkracht, APP, internet van de dingen, interconnectiviteit, detectie, big data, artificiële intelligentie...

19/12 – 11u45: Welke innoverende oplossingen voor een betere veerkracht van de burger?

Het systeem BE-Alert is momenteel de meest efficiënte tool in België voor het alarmeren van de burger in noodsituaties.  Hoe kan men in de toekomst de alarmeringsboodschap en de informatie over de risico's en de te volgen instructies aan elkaar linken? Hoe kan men een dynamische tool die verbonden is met verschillende platformen implementeren om de veerkrachtige burger van morgen te sensibiliseren?

20/12 – 14u15: Analyse van passagiersgegevens – opportuniteiten en uitdagingen voor de toekomst

De analyse van passagiersgegevens, in de eerste plaats in de luchtvaartsector, is een nieuwe tool in de strijd tegen zware criminaliteit en terrorisme.  In België is de Passagiersinformatie-eenheid in januari 2018 gelanceerd.  Het opsporen van verdachte profielen in het grote aantal gegevens (in België, is er sprake van 35 miljoen passagiers per jaar voor de luchtvaartsector alleen) vormt een enorme uitdaging inzake verwerking van passagiersgegevens.  Welke rol kan de artificiële intelligentie in de toekomst spelen in het kader van de verwerking van deze informatie?  Welke uitdagingen zal men moeten aangaan?  En welke risico's zijn er?