Crisiscentrum neemt deel aan NAVO-oefening (08 mei 2019)

Veiligheid
Noodplanning

De NAVO organiseert van 9 tot 15 mei haar 22e Crisis Management eXercice (CMX). Het Crisiscentrum zal zijn rol op nationaal niveau vervullen.

Tijdens de editie van de CMX 2019 zal de NAVO haar raadplegings- en besluitvormingsprocedures, intern en met haar partners, uitvoeren en testen. Daarbij zullen burger- en militair personeel in verschillende lidstaten interveniëren. De CMX 2019 is gebaseerd op een fictief crisisscenario dat is toegespitst op uitdagingen voor de collectieve defensie waarbij rekening wordt gehouden met de beslissingen genomen tijdens de NAVO-top in Brussel en de voorgaande toppen. De bedoeling is voornamelijk om te testen hoe er over het algemeen wordt gereageerd op een complex civiel-militair scenario in een hybride omgeving.

Na meerdere voorbereidende vergaderingen met alle Belgische partners op het gebied van crisisbeheer, is besloten dat de International Crisismanagement Cell (ICC) van het Crisiscentrum voor België aan de oefening zal deelnemen. Die internationale cel, die op 28 juni 2018 is opgericht, heeft als doel op te treden als de verbindende schakel tussen de internationale instanties (zoals de NAVO en de EU) en de nationale actoren om een maximale samenhang te verkrijgen tussen de genomen beslissingen en de activiteiten op verschillende niveaus.

Meer informatie over de oefening: https://www.nato.int/cps/fr/natohq/news_71062.htm?selectedLocale=en