Communiceren is beheren! (18 maart 2019)

Veiligheid
Crisisbeheer

Adviezen en praktische fiches voor burgemeesters in crisiscommunicatie

Ondanks alle veiligheids- en beschermingsmaatregelen krijgen burgemeesters, schepenen, gouverneurs, ministers of andere politieke verantwoordelijken soms te maken met tragische en zeer complexe noodsituaties.

Wie politiek verantwoordelijk is, heeft op zo’n moment een belangrijke rol in het crisisbeheer en de crisiscommunicatie.

Verantwoordelijkheid

Communiceren is een essentieel onderdeel van het crisisbeheer. Tijdens een crisis moet er een duidelijke leiding zijn, die snelle beslissingen neemt en een uniforme communicatie voert. De burgemeester kan daarbij rekenen op een D5-ambtenaar, of zelfs op een lokale crisiscommunicatiecel, maar hijzelf is eindverantwoordelijk voor de Discipline 5. In het kader van het crisisbeheer moet hij dus voor de crisiscommunicatie zorgen.

Menselijke communicatie van een “burgervader”

Crisiscommunicatie kan verschillende vormen aannemen, maar het menselijke aspect zal steeds nodig zijn. Een burgemeester, gouverneur of minister speelt hierin een belangrijke rol. In crisissituaties heeft de burger meer nood aan een ‘burgervader’ en minder aan een ‘burgemeester’. Een luisterend oor, dat met de gepaste empathie de samenleving veerkracht geeft.

Strategische en praktische gids

Deze bijlage van de  Leidraad Crisiscommunicatie is gebaseerd op ervaringen tijdens verschillende noodsituaties waarmee ons land de afgelopen jaren geconfronteerd werd. In deze bijlage vind je praktisch advies voor alle politieke verantwoordelijken, op lokaal of nationaal niveau, die in het kader van een noodsituatie moeten communiceren.

Om direct te kunnen handelen, worden de burgemeesters in elk van deze fasen door middel van praktische fiches begeleid:

  • Een kader om te handelen
  • De uitdagingen van crisiscommunicatie
  • Een goede voorbereiding
  • Handelen in het kader van de crisiscommunicatie
  • Communicatie-acties tijdens het eerste uur
  • Terugkeren naar een normaal leven
  • Overzicht van nuttige documenten voor risico- en crisiscommunicatie