BE-Ready: een verhoogde zelfredzaamheid begint op school! (08 oktober 2019)

Veiligheid
Noodplanning

Een overstroming die een wijk onder water zet, een stroompanne die het treinverkeer verstoort of een hittegolf die natuurbranden veroorzaakt: noodsituaties kunnen een enorme impact hebben op een gemeente, een regio of zelfs het hele land..

Om snel te kunnen reageren wanneer het nodig is, bereiden hulpdiensten en overheden zich dagelijks voor. Ze identificeren en analyseren de verschillende risico’s op hun grondgebied, maken noodplannen op en oefenen deze regelmatig. Maar eigenlijk kan iedereen mits enkele simpele stappen de gevolgen van een noodsituatie beperken, zelfs de allerkleinsten.

Een educatief project voor lagere scholen

In het kader van de grootschalige campagne Risico-Info lanceert het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) een boeiend educatief project gericht op leerlingen van het basisonderwijs. Zo willen we leerkrachten aanmoedigen om met leerlingen te praten over verschillende typen noodsituaties en hen aan te leren wat de juiste reflexen zijn.

BE-Ready bestaat uit:

  • Lessenpakket eerste graad: In de eerste graad leren leerlingen wat een noodsituatie is en hoe ze om hulp kunnen vragen. Ze bereiden zich voor op noodsituaties zoals een koudegolf, hittegolf, overstroming, onweer en brand.
  • Lessenpakket tweede graad: In de tweede graad leren leerlingen hoe ze zich kunnen voorbereiden op een noodsituatie en hoe ze efficiënt kunnen handelen tijdens en na een noodsituatie. Ze bekijken heel concreet wat je kan doen bij een industrieel ongeval, een bosbrand, een griepepidemie, een stroomonderbreking en diefstal.
  • Lessenpakket derde graad: In de derde graad leren leerlingen hoe ze anderen kunnen helpen in een noodsituatie en op welke manier ze best informatie zoeken tijdens een noodsituatie. Ze verdiepen zich in meer complexe risico’s zoals een nucleair ongeval, een massa-evenement, een cyberaanval en terrorisme.
  • BE-Ready: online game: Het lessenpakket wordt aangevuld met de spannende online game BE Ready, dat leerlingen voorbereidt op iedere noodsituatie. Door het tijdig uitvoeren van de juiste acties kunnen ze zichzelf en hun vrienden in veiligheid brengen.

Dit project werd ontwikkeld in samenwerking met het Algemene Directies Civiele Veiligheid & Veiligheid en Preventie (FOD Binnenlandse Zaken), Rode Kruis-Vlaanderen en het Centrum voor Cybersecurity België.

Meer informatie ?

Al het materiaal kan je gratis downloaden via www.risico-info.be/school(externe link).