BE-Alert wint een E-Gov award 2019 (05 december 2019)

Veiligheid
Crisisbeheer

Op 5 december 2019 werden de jaarlijkse E-Gov awards uitgereikt. Deze jaarlijkse uitreiking beloont overheidsdiensten die belangrijke e-gov-projecten realiseerden. BE-Alert werd genomineerd in de categorie ‘zin voor samenwerking’ en kwam als winnaar uit de bus.

Het alarmeringssysteem dat ontwikkeld werd binnen het Nationaal Crisiscentrum (NCCN), wist de jury te overtuigen in de categorie “zin voor samenwerking”. Dit ligt in lijn met onze multidisciplinaire, interdepartementale en interregionale aanpak van risico’s en noodsituaties binnen onze samenleving.

Zo werd er vanaf de start van BE-Alert nauw samengewerkt met lokale overheden, de verschillende disciplines binnen het crisisbeheer en de technische partners om strategieën, behoeften en operationele tools op elkaar af te stemmen. Daarnaast werken we sinds het begin voor de verzending van Alert-SMS (een BE-Alert bericht dat verzonden wordt op basis van de fysieke aanwezigheid in een bepaalde zone) samen met de grote Belgische mobiele netwerkoperatoren.

Toekomstperspectieven

Tot slot werkt het team BE-Alert van het NCCN heel hard aan een lokale en directe alarmering via nieuwe kanalen, zoals digitale borden langs de weg. Dit zal geïntegreerd worden in het systeem dankzij de Common Alerting Protocol (CAP). Opnieuw staat samenwerking centraal om de alarmering en de veiligheid van de bevolking te bevorderen in een noodsituatie.

Bedankt aan al onze partners om dit mooie project mee te doen slagen.