BE-Alert: Eretrofee op 11e editie Forum Les IRISES 2018 (13 december 2018)

Veiligheid
Crisisbeheer

BE-Alert wordt internationaal bekroond als een belangrijke innovatie in 2018. Dit is een mooie erkenning voor de operationele technologie van het Crisiscentrum, waardoor België in heel Europa als voorbeeld dient.

Op donderdag 13 december 2018 was België het ereland op de 11e editie van het Forum d’Information des Risques Majeurs in Le Havre (Frankrijk). Het Crisiscentrum kreeg er de eretrofee 2018 voor zijn strategische en operationele aanpak van de alarmering via verschillende kanalen, BE-Alert.

BE-Alert: de technologische alarmering voor iedereen, met België als koploper in Europa

BE-Alert, dat officieel gelanceerd werd in juni 2017, is een systeem dat op nationaal niveau door het Crisiscentrum is ontwikkeld voor alle veiligheidsactoren. Het operationaliseert deze rechtstreekse en lokale alarmering van de bevolking via verschillende kanalen.  Na anderhalf jaar bevat de nationale database bijna 500.000 contactgegevens. BE-Alert wordt elke maand gebruikt in echte noodsituaties: branden, stroomonderbreking, waterverontreiniging, ...

Met BE-Alert is België, één van de Europese landen die over een dergelijke technologische tool beschikt om zijn bevolking te waarschuwen. De European Electronic Communications Code (EECC), die op 14 november 2018 is gestemd, verplicht alle lidstaten nu om (binnen de twee jaar) over een alarmeringssysteem voor hun bevolking te beschikken via de moderne telecommunicatie. De alarmeringsstrategie en het Belgische operationele platform zijn bestudeerd en besproken met andere Europese landen die er zich op willen inspireren.

IRISES 2018: de erkenning van een strategische visie en een technologische aanpak

Deze trofee is in de eerste plaats een erkenning voor het werk dat de medewerkers van het Crisiscentrum de voorbije jaren hebben verricht, in nauw overleg met de Federale Diensten van Gouverneurs, Steden en Gemeenten, Hulp- en interventiediensten,..... Het is dus ook een aanmoediging voor vrouwen en mannen die dagelijks betrokken zijn bij de ontwikkeling van het crisisbeheer, voor een optimale alarmering van de burger die over zijn veiligheid kan beslissen.

Voor het Crisiscentrum benadrukt deze trofee ook het belang van innovatie en nieuwe technologieën in crisisbeheer en -communicatie. Deze aanpak zal de komende maanden en jaren worden voortgezet. BE-Alert is een evolutief platform:  andere digitale kanalen in lijn met de technologische evolutie van onze maatschappij zullen worden geïntegreerd om de alarmering van de bevolking te blijven versterken.

Links: 

Forum - Les Irisés