Bart Vrancken: nieuwe directeur-generaal van de AD Digitale Innovatie en Oplossingen

Vanaf 1 augustus 2023 zal Bart Vrancken officieel de functie bekleden van directeur-generaal bij onze algemene directie Digitale Innovatie en Oplossingen (AD DIO).

Als licentiaat in de informatica begint Bart Vrancken zijn professionele loopbaan in 2003 bij een kmo. Hij ontwikkelt er voornamelijk software, maar installeert er even goed netwerken, lost systeemproblemen op en vervult er een derdelijns helpdeskfunctie. Twee jaar later komt hij terecht op de softwareafdeling van het UZ Leuven. Hij zet er het kwaliteitssysteem op om afwijkingen wegens slijtage op te sporen aan de machines die de labostalen onderzoeken. Na een kort intermezzo als Java-architect bij De Lijn, vervoegt hij het research labo Bell Labs in 2009. Zijn onderzoek richt zich op veiligheid, gegevensdistributie en contextgerelateerde verhoogde realiteit. Dit leidt tot enkele patenten in het domein van de veiligheidsstandaarden.

Na een korte passage op het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten als programmeur, architect en projectleider, begint in 2011 zijn loopbaan bij onze FOD. Meer bepaald bij de toenmalige AD Instellingen en Bevolking, de huidige AD Identiteit en Burgerzaken. Daar wordt hij al snel verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de elektronische identiteitskaarten en webapplicaties. Vanaf eind 2013 verlaat hij de ICT-afdeling om verantwoordelijke te worden van de volledige directie eID. Hij zet sterk in op vernieuwing en richt ook een nieuwe, transversale dienst op rond digitalisering en innovatie.

Vanaf 2021 leidt hij de toenmalige stafdienst ICT van onze FOD, eerst tijdelijk als crisismanager, nadien als stafdirecteur a.i. ter voorbereiding van de nieuwe op te richten algemene directie Digitale Innovatie en Oplossingen. Op 1 mei 2022 is het zover en wordt hij directeur-generaal a.i. van deze directie.

Op 1 augustus 2023 zal Bart Vrancken definitief het mandaat van directeur-generaal van de AD DIO aanvatten.

Woord van de nieuwe DG

“Iedereen heeft zijn rol te vervullen in onze organisatie. Ik ben blij dat ik zal kunnen voortzetten wat we begonnen zijn en vorm geven aan deze mooie nieuwe algemene directie, die tal van opportuniteiten biedt.

De cyberaanval van 2021 heeft een veranderingsproces ingezet binnen onze FOD, waarbij de band tussen de collega’s over de algemene directies heen versterkt wordt. Daarbij is het belangrijk om samen te werken aan een nieuw IBZ, elk vanuit zijn eigen rol, waarbij ieder zijn steentje bijdraagt aan de goede dienstverlening.

Een aantal zaken zijn reeds verwezenlijkt, zoals de overgang van de meeste mailboxen naar Microsoft 365 en de oprichting van een beheersstructuur waardoor de samenwerking van de AD DIO met de andere geledingen van onze FOD versterkt wordt om een gezamenlijke strategie te bepalen. Vele stappen en opportuniteiten dienen zich de komende jaren aan om ervoor te zorgen dat we in een veiligere omgeving terechtkomen dan vóór de cyberaanval. We mikken op vernieuwde en extra diensten die een meerwaarde bieden voor de collega’s en de burgers.

Ik wil iedereen – en in het bijzonder de personeelsleden van de AD DIO – bedanken voor de positieve en constructieve hulp om deze organisatie te herbouwen en reken erop dat iedereen hieraan vanuit zijn eigen (al dan niet nieuwe) rol verder aan bijdraagt.”

Bart Vrancken: nieuwe directeur-generaal van de AD Digitale Innovatie en Oplossingen