Lancering van de vernieuwde toepassing Mijn DOSSIER

Op 22 september Mijn DOSSIER is de online toepassing van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken die het de burger mogelijk maakt zijn of haar persoonlijk dossier in het Rijksregister te raadplegen en attesten te downloaden. De applicatie kreeg een grondige make-over en nieuwe functionaliteiten zijn toegevoegd.

Via de toepassing Mijn DOSSIER kan de burger zijn gegevens in het Rijksregister nakijken, fouten in zijn dossier rapporteren, zijn contactgegevens doorgeven en checken wie zijn gegevens de laatste 6 maanden heeft geraadpleegd. Afhankelijk van de gemeente kan je er ook een adreswijziging doorgeven in geval van verhuis.

Een van de belangrijkste troeven van de applicatie is dat ze de burger de kans geeft attesten uit het Rijkregister (vb. een attest van gezinssamenstelling), waar hij zich ook bevindt, te downloaden of af te drukken.

Wat is er zoal veranderd ?

 • De inhoud en de lay-out van de attesten is aangepast om zo onder andere het authentieke karakter van het attest te versterken. U vindt een voorbeeld attest in bijlage van dit persbericht.
 • De structuur en lay-out van de applicatie zelf is herwerkt om deze gebruiksvriendelijker te maken.
 • Het aantal attesten online verkrijgbaar is opgetrokken van 5 naar 10. Hieronder vindt u een overzicht van de 10 attesten die nu beschikbaar zijn:
  1. Uittreksel uit de registers
  2. Attest van hoofdverblijfplaats (fusie van het attest van inschrijving en het attest van verblijfplaats)
  3. Attest van hoofdverblijfplaats met historiek
  4. Attest van gezinssamenstelling
  5. Attest van leven
  6. Attest van Belgische nationaliteit
  7. Attest van kiesregister
  8. Attest van wettelijke samenwoning
  9. Attest van verblijfplaats om in het huwelijk te treden
  10. Attest van wijze van teraardebestelling en/of ritueel voor uitvaartplechtigheid
 • Er werden communicatiemiddelen ontwikkeld om campagne te voeren en zo het gebruik door de burgers te stimuleren.
 • Daarnaast biedt het Rijksregister, via Mijn DOSSIER, de mogelijkheid aan de burger om op vrijwillige basis zijn contactgegevens, of enkele daarvan, te communiceren: telefoon- en Gsm-nummer, faxnummer en e-mailadres.

Vele voordelen

Het aanmaken van attesten via de toepassing Mijn DOSSIER zorgt voor een administratieve vereenvoudiging voor zowel de gemeenten als voor de burgers en heeft vele voordelen:

 • Gemakkelijker: de burger hoeft zich niet te verplaatsen naar het gemeentehuis.
 • Sneller: de burger beschikt onmiddellijk over het attest en is niet langer afhankelijk van de openingsuren van het gemeentehuis. Hij kan het attest van thuis uit, 24 op 24 en 7 op 7 opvragen en meteen digitaal doorsturen naar de instantie die hem er om vroeg.
 • Goedkoper: Mijn DOSSIER en zijn certificaten zijn gratis.
 • Veiliger: Mijn DOSSIER levert digitale attesten af waarbij de handtekening op digitale wijze kan gecontroleerd worden.
 • Beter voor het milieu: het gebruik van digitale attesten vermindert het papierverbruik en minder verplaatsingen naar het gemeentehuis betekent minder vervuiling.

De communicatie van de contactgegevens kadert in de administratieve vereenvoudiging. De overheidsinstanties die toegang hebben tot deze gegevens kunnen op die manier sneller en directer met de burger communiceren.

Juridische waarde

De attesten verkregen via Mijn DOSSIER bevatten de digitale stempel van het Rijksregister en hebben bijgevolg dezelfde juridische waarde als attesten afgeleverd door de gemeente. De instanties die deze attesten opvragen, mogen deze digitale versie dus niet weigeren.

We hebben er bij de instanties op aangedrongen attesten die via Mijn DOSSIER zijn verkregen als geldig te beschouwen en nooit te weigeren.
We bevelen zelfs sterk aan de digitale versie te gebruiken want enkel in de digitale vorm kan men de rechtsgeldigheid van de digitale attesten goed controleren.

De video Mijn DOSSIER bekijken

 

Voor meer informatie over Mijn DOSSIER kan u contact opnemen met onze Helpdesk:

Helpdesk Belpic

Tel : 02 518 21 16 - helpdesk.belpic(at)rrn.fgov.be

Hoe kan ik inloggen op Mijn DOSSIER?

Om u te kunnen aanmelden bij de toepassing Mijn DOSSIER heeft u uw elektronische identiteitskaart (eID) nodig en een kaartlezer. De kaartlezer moet geïnstalleerd zijn met de juiste drivers (middleware).

De meest recente driver kan u hier vinden:

https://eid.belgium.be/nl

Van zodra uw kaartlezer correct is geïnstalleerd, kan u met behulp van uw eID de toepassing Mijn DOSSIER raadplegen. U surft naar het volgend adres: https://mijndossier.rrn.fgov.be/.

Voor u toegang krijgt tot uw gegevens in Mijn DOSSIER, zal u uw pincode moeten invoeren. Zo wordt uw identiteit gecontroleerd.

Lancering van de vernieuwde toepassing Mijn DOSSIER