Burgerbevraging democratie en staatsstructuur. Doe mee!

Burgerbevraging: Geef je mening over de toekomst van onze democratie en staatsstructuur

In 1893 werd in ons land de stemplicht ingevoerd en in 1914 de leerplicht. Sinds 1948 hebben vrouwen stemrecht. En vandaag beschermt een wet onze privacy. Alles evolueert. Maar hoe zit het met de toekomst van onze democratie en staatsstructuur?

De federale regering wil aan alle burgers die dit wensen de mogelijkheid geven om hierover hun mening te geven. Daarom is er vanaf 25 april een online burgerbevraging beschikbaar. Alle Belgen en inwoners van België die ouder zijn dan 16 jaar, kunnen meedoen op eenlandvoordetoekomst.be. Ook jij.

Via deze burgerbevraging wil de federale regering ideeën en aanbevelingen verzamelen voor de toekomst van onze democratie en staatsstructuur. Het verslag van deze burgerbevraging zal publiek raadpleegbaar zijn en bezorgd worden aan de federale regering, het Parlement en aan de politieke partijen om de politieke dialoog te voeden. De resultaten dienen als input voor de vernieuwing van onze democratie en als voorbereiding op een toekomstige staatshervorming.

Geef je mening over de toekomst van onze democratie en staatsstructuur en laat je stem horen op eenlandvoordetoekomst.be.

Header Burgerbevraging