Better Together: Een colloquium over professionele gelijkheid

"Better together" is een ambitieus colloquium, georganiseerd door de FOD Binnenlandse Zaken op vrijdag 24 november, in aanwezigheid van mevrouw Nicole de Moor, staatssecretaris voor asiel en migratie.

Laura Szabo, voorzitster van het directiecomité IBZ: "Ons personeelsbeleid is gericht op diversiteit, inclusie en het evenwicht werk-privé. Maar het is bovenal afgestemd op mensen, zodat ieder bij ons zijn of haar plaats kan vinden."

De doelstelling van onze FOD? Een aantrekkelijke, lerende, open en duurzame organisatie zijn, waar elk talent de mogelijkheid krijgt om zich op eigen tempo te ontwikkelen, met dezelfde kansen en dezelfde rechten voor iedereen.

Better together

Ook interessant voor u:

Trailer 21/07
News
Op 21 juli organiseren wij opnieuw ons Veiligheidsdorp op de Grote Zavel in Brussel vanaf 10 uur. En dit jaar leggen we de lat nog hoger! Bekijk het ...
conferentiezaal europees voorzitterschap
News
Sinds 30 juni is het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie afgelopen. De voorbije zes maanden heeft Binnenlandse Zaken daarin een ...
foto koen tv
News
Wij willen onze directie Verkiezingen bedanken en feliciteren. Door het betrouwbare en nauwkeurige werk van onze collega’s is de stemming van afgelopen zondag ...