Intranet

Ons intranet raadplegen

Meld je aan op de inlogpagina.

ibznet [at] ibz.fgov.be (subject: Intranet%20Connection%20Problem) (E-mail ons)  als je moeilijkheden ondervindt bij het verbinden.

Hoe toegang verkrijgen?

De toegang tot het intranet is beperkt tot het personeel van de FOD Binnenlandse Zaken.

Dit systeem zal het voor de personen die niet over een computer beschikken op hun werk, mogelijk maken ons intranet te raadplegen van waar dan ook, voor zover er een Internetaansluiting beschikbaar is. In de praktijk is het voldoende zich in te schrijven via deze pagina. Na de gevraagde inlichtingen ingevuld te hebben, zal de site je onmiddellijk een gebruikerscode geven. Zodra de inschrijving gecontroleerd en gevalideerd is, zal je via e-mail een bericht krijgen met je wachtwoord. Je moet dan enkel nog teruggaan naar de website, op dezelfde pagina, maar deze keer naar de rubriek toegang (login). Zodra je je gebruikerscode en je wachtwoord ingevoerd hebt, kom je rechtstreeks op ons intranet.

Klik hier om het inschrijvingsformulier te invullen.

Wachtwoord verloren?

Je bent je inloggegevens (gebruikerscode of wachtwoord) kwijt of je toegang werkt niet meer?

Schrijf je niet opnieuw in, ibznet [at] ibz.fgov.be (subject: Intranet%20via%20internet) (neem hier contact) met ons op.