Formulier persoonsgegevens

Gelieve dit formulier te gebruiken voor elke vraag met betrekking tot de uitoefening van uw rechten in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (artikelen 15 tot 22 van de GDPR).

De identificatiegegevens verkregen aan de hand van dit formulier zijn nodig voor de verwerking van uw aanvraag en zullen uitsluitend in dit kader gebruikt worden en in geen geval voor commerciële doeleinden.

Ze zijn bestemd:

  • Enkel voor de personeelsleden gemachtigd door IBZ;
  • Voor de verantwoordelijke van het bestand bedoeld door uw aanvraag (enkel de gegevens nodig voor het invoeren van uw aanvraag).

U zal over een inzage- en rectificatierecht beschikken van deze gegevens, indien van toepassing, via het huidige formulier.

Alle informatie over uw persoonlijke gegevens die opgeslagen zijn in het Rijksregister vindt u via deze link: https://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/rijksregister/mijn-dossier

Alle informatie over uw persoonlijke gegevens die opgeslagen zijn in de databank "Camera" vindt u via deze link: https://www.ibz.be/nl/pers/het-nieuwe-aangiftesysteem-voor-bewakingscameras-is-beschikbaar

Doel van mijn aanvraag
Om meer te weten over uw rechten, klik hier.
Ik voer mijn aanvraag in voor:
Gelieve hierboven te verduidelijken of uw aanvraag uw persoonlijke gegevens of die van een derde persoon die u wettelijk vertegenwoordigt betreft (in hoofde van advocaat, voogd, voorlopige bewindvoerder bijvoorbeeld). 
Ik handel als

Mijn gegevens:

Ik ben
Ik woon:

Ik voer de gegevens in van de persoon die ik vertegenwoordig:

Voornaam en naam
Hebt u al contact gehad met onze FOD?
Om de rechten op uw persoonsgegevens uit te oefenen, gelieve een kopie bij te voegen van uw identiteitskaart, paspoort of gelijkaardig document, waarop u de gegevens die niet relevant zijn om uw identiteit als betrokken persoon te controleren, kunt verbergen. U kunt op deze kopie ook de naam van de organisatie, de datum en het voorwerp van uw aanvraag vermelden, zodat deze later niet kan worden gebruikt voor andere doeleinden. Indien u echter een algemene vraag heeft, is het uiteraard niet nodig om ons dit bewijs te leveren.
Slechts één bestand.
5 MB limiet.
Toegestane types: jpg, jpeg, png, bmp, pdf.
Ik heb kennis genomen en ik aanvaard de verwerkingsvoorwaarden van mijn gegevens met persoonlijk karakter in overeenstemming met de Vertrouwelijkheidsverklaring.