Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is een onafhankelijk administratief rechtscollege. Bij de Raad kan beroep aangetekend worden tegen beslissingen van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, tegen beslissingen van de Dienst Vreemdelingenzaken en tegen alle andere individuele beslissingen die genomen zijn met toepassing van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Vreemdelingenwet).

Contact

  • Adres: Gaucheretstraat 92-94 1030 Brussel
  • Tel.: 02 791 60 00
  • Internet: www.rvv-cce.be
  • Openingsuren: 8u30 - 16u
  • Parking: nee
  • Openbaar vervoer: Tram en trein Noordstation
  • Voor vragen kan u contact nemen met het onthaal (Tel. 02/791.60.00) of via mail naar info.rvv-cce [at] rvv-cce.fgov.be.
 

Eerste Voorzitter

Marc Oswald (FR)

 

 

 

Voorzitter 

Geert De Boeck (NL)