Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

De Raad is een administratief rechtscollege en is als enige bevoegd om kennis te nemen van de beroepen die worden ingesteld tegen individuele beslissingen genomen in toepassing van de wetten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. De Raad is ook als enige bevoegd voor de behandeling van de beroepen tegen de beslissingen waarbij de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de hoedanigheid van vluchteling erkent, weigert of intrekt overeenkomstig het Verdrag van Genève van 28 juli 1951.

Contact

  • Adres: Gaucheretstraat 92-94 1030 Brussel
  • Tel.: 02 791 60 00
  • Fax: 02 791 62 26
  • Internet: www.rvv-cce.be
  • Openingsuren: 8u30 - 16u (donderdag tot en met 17 u)
  • Parking: nee
  • Openbaar vervoer: Tram en trein Noordstation
 

Eerste Voorzitter

Serge Bodart (FR)

Voorzitter 

Geert De Boeck (NL)

Franstalige kamers

Voorzitter Iste kamer: Serge Bodart (vervanger: Paul Vandercam)

Voorzitter IIIde kamer: Elisabeth Maertens

Voorzitter Vde kamer: Michel Wilmotte

Voorzitter VII kamer: Nadine Reniers

Nederlandstalige kamers

Voorzitter IIde kamer: Joëlle Camu

Voorzitter IVde kamer: Marie-Claire Goethals

Voorzitter VIII° kamer: Manjula Ekka

Voorzitter IX° kamer: Geert de Booeck

Tweetalige kamer

Voorzitter VI° kamer: Serge Bodart

 

Beheerder

Annelies De Bondt

Hoofdgriffier

Carine De Cooman

P&O-correspondent

Véronique Moline

 

Verantwoordelijke communicatie

Rudi Jacobs (NL- FR)
Tel.: 02 791 60 42
Fax: 02 791 64 00
E-mail : rudi.jacobs@ibz.fgov.be

Secretariaat Eerste Voorzitter

Brigitte Mertens
Tel: 02 791 62 65
Fax: 02 791 61 61
email: info.rvv-cce@ibz.fgov.be

 

Secretariaat Voorzitter

Virginie Dandois
Tel: 02 791 62 64