Civiele Veiligheid

De Algemene Directie Civiele Veiligheid draagt bij tot een leefbare en veilige samenleving. Onze belangrijkste opdracht is het beschermen van burgers en goederen bij ongevallen, rampen of catastrofes

Directrice-generaal: Geneviève Van Der Meeren

Leuvenseweg 1 - 1000 Brussel

02 488 50 01

 www.civieleveiligheid.be

Toegansplan - Ligging [PDF] - Toegansplan - Ligging [HTML]

Civiele bescherming

 www.civielebescherming.be

@civilprotectionBE

112

www.112.be

@sos112be

Brandweer

www.ikwordbrandweer.be

@firefightersBE

 

Directie Communicatie: com.scv [at] ibz.fgov.be

Directie Civiele bescherming: ops.cb [at] ibz.fgov.be

Directie 112: 112 [at] ibz.fgov.be

Juridische directie: scvjur [at] ibz.fgov.be

Directie Personeel:

  • Voor de Civiele Bescherming en de centrale diensten in Brussel: hrst.pcb [at] ibz.fgov.be

  • Voor de noodcentrales 112 en 101-centrales: hrst112 [at] ibz.fgov.be