«1 dag niet» zet inbraakpreventie in de kijker

Brussel, 22 oktober.De nationale actie inzake strijd tegen inbraken «1
dag niet» is terug voor de 5deeditie van 22 tot 28 oktober. Alle
preventiepartners - FOD Binnenlandse Zaken, federale politie, lokale politie,
gemeentelijke preventiedienst, buurtinformatienetwerken en privépartners
verenigen zich opdat zoveel mogelijk burgers voor deze problematiek
worden gesensibiliseerd. De gemeenten zullen dan ook overspoeld worden
met preventie-initiatieven: stands, infosessies met de
diefstalpreventieadviseur, wijkwandeling, operaties rozet, …

 

Context
In 2017 werden er 52 816 inbraken geregistreerd in België, zijnde meer dan 144 per dag.
Ook al stellen we sinds 2014 een vermindering van 27% vast, sensibilisering blijft essentieel. 


Bedoeling is om burgers, ondernemers, scholen, buurtinformatienetwerken,...
te laten nadenken over wat zij zelf kunnen doen om hun huis, straat of buurt veilig te houden.
Het gaat bijvoorbeeld om een beroep doen op een diefstalpreventieadviseur om een kosteloze audit van je woning
te laten uitvoeren (www.diefstalpreventieadviseur.be), het opstarten van een Facebookpagina met allerlei tips voor je eigen straat,
maar ook het organiseren van een veiligheidswandeling in de wijk.

 

 

De actie ‘1 dag niet’ in 2018
Dit jaar zal de actie 1 DAG NIET plaatsvinden van 22 tot 28 oktober met als hoogtepunt de dag van vrijdag 26 oktober 2018.
De actiedag valt samen met de overgang naar het winteruur, traditioneel het begin van de donkere maanden. In die periode wordt
er ook steeds een systematische stijging van het aantal inbraken vastgesteld. Daarom is het belangrijk om net nu inbraakpreventie in de kijker te plaatsen.


Bron: federale politie (afsluiting van 23 april 2018 - cijfers tot en met 31 december 2017)

 

Nieuwigheden 2018
Dit jaar wordt gefocust op de sociale media, de burgers vinden er een massa aan eenvoudige en doeltreffende tips om snel en eenvoudig toe te passen.
Like, volg en deel – Facebook 1 dag nietTwitter: @1dagniet - #1dagniet

Er wordt eveneens een facebookwedstrijd gelanceerd. Het principe is eenvoudig:
De burgers bezoeken een preventie-initiatief, nemen een selfie vóór het initiatief en posten die openbaar op Facebook met de #1dagnietBE.
De winnaar krijgt een foodtruck om een wijkfeest te organiseren. Deze komt bij lottrekking uit de bus, dus iedereen maakt kans.

Pierre Thomas, Directeur Lokale Integrale Veiligheid bij de Algemene Directie Veiligheid en Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken:
“Eén van de doelstellingen van «1 dag niet» is om de nadruk te leggen op de sociale cohesie in de wijken, een essentiële factor voor inbraakpreventie.
Wij wilden dan ook een prijs waarbij de inwoners worden samengebracht rond een gemoedelijk evenement.”

 

 

Campagnemateriaal
Al het campagnemateriaal is terug te vinden op www.1dagniet.be/materialen.
Personen die geïnterviewd kunnen worden:

  • Leen Cortebeeck: verantwoordelijke van het project '1dag niet' bij de AD Veiligheid en
  • Preventie
  • An Vankeirsbilck: commissaris en diensthoofd georganiseerde diefstallen bij de Federale Politie
  • Frank Pierco: diefstalpreventieadviseur en inspecteur bij PZ Kastze

 

Perscontact:
Gaetan Willems – 02 557 35 31
gaetan.willems@ibz.fgov.be