Dienst Vreemdelingenzaken

Opdrachten

De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) beheert de geïmmigreerde bevolking:

DVZ werkt nauw samen met andere instanties, zoals:


top

Copyright © 2005-2006 Belgische federale Overheidsdiensten | Disclaimer