Algemene Directie Crisiscentrum

Anticiperen om beter te beheren

De Algemene Directie Crisiscentrum (ADCC) staat 24u/24 ten dienste van de federale regering.
Ze verzamelt, analyseert en verspreidt op permanente basis relevante informatie aan de beleidsmatige en uitvoerende autoriteiten.

Bijkomend biedt het Crisiscentrum zijn infrastructuur en expertise aan bij het interdepartementaal beheer en de coördinatie van noodsituaties op nationaal niveau.

De opdrachten van het Crisiscentrum vloeien voort uit het koninklijk besluit van 18 april 1988, dat een crisis definieert als een gebeurtenis die wegens haar aard of gevolgen de vitale belangen van het land of de essentiële behoeften van de bevolking bedreigt, die een dringende besluitvorming vereist of die een gecoördineerde inzet van verscheidene departementen en instellingen vergt.

Ligging

top

Kerntaken :

 

top

Copyright © 2005-2006 Belgische federale Overheidsdiensten | Disclaimer