Intranet toegang

Aanmelden

Meld u aan op de inlogpagina.

E-mail ons indien u moeilijkheden ondervindt bij het verbinden.

Een nieuwe toegang aanvragen

Probleem met uw gebruikersnaam of wachtwoord vergeten ? contacteer ons hier.

Nog nooit ingeschreven ?

Klik hier om de inschrijvingsformulier te invullen

Hoe toegang verkrijgen?

De toegang tot het intranet is beperkt tot het personeel van de FOD Binnenlandse Zaken.

Zoals aangekondigd tijdens de reeds georganiseerde informatiedagen, heb ik het genoegen u de toegang tot ons nieuw intranet via onze Internetsite aan te kondigen.

Dit systeem zal het voor de personen die niet over een computer beschikken op hun werk, mogelijk maken ons intranet te raadplegen van waar dan ook, voor zover er een Internetaansluiting beschikbaar is. In de praktijk is het voldoende zich in te schrijven via onze site www.ibz.be op de daartoe bestemde pagina. Na de enkele gevraagde inlichtingen ingevuld te hebben, zal de site u onmiddellijk een gebruikerscode geven. Bewaar deze code zorgvuldig, want hij zal u later niet meer meegedeeld worden! Zodra de inschrijving gecontroleerd en gevalideerd is, zal u via de post een brief krijgen met uw wachtwoord (cf. bankprocedure voor de mededeling van uw geheime code). U dient dan enkel nog terug te gaan naar de Internetsite, op dezelfde pagina, maar deze keer op de afdeling toegang (login). Zodra u uw gebruikerscode en uw wachtwoord ingevoerd heeft, komt u rechtstreeks op ons intranet.

Indien u één van uw toegangsgegevens zou kwijtraken (gebruikerscode of wachtwoord), moet u contact opnemen met de Centrale Cel voor Informatie en Communicatie, die u de ontbrekende gegevens per post zal terugsturen.

ln principe is dit systeem niet bestemd voor personeelsleden die rechtstreeks toegang hebben tot intranet: deze aanvragen zullen alleen in uitzonderlijke gevallen gehonoreerd worden.

Hoogachtend,

M. De Knop, Voorzitster van het Directiecomité

Inschrijven

Vul het formulier in om u in te schrijven.


Copyright © 2005-2006 Belgische federale Overheidsdiensten | Disclaimer